• Du får en god tilstandsvurdering av bilen.
 • Selger har opplysningsplikt ved salg, og en test kan skape trygghet.
 • Du gir kjøperen trygghet for hva han/hun kjøper 
 • Du får god dokumentasjon før kontraktinngåelse. Dette kan forhindre konflikt i etterkant av et salg.
 • Legg ut testen sammen med annonsen på finn.no. Bilen bli da søkbar under "testrapport".

En NAF Test ved salg inkluderer kontrollpunkter på følgende:

 • Lys
 • Bremser 
 • Hjuloppheng 
 • Styring
 • Understell
 • Motor/drivverk
 • Karosseri/interiør
 • Diagnose*

Testen inkluderer også personlig rådgivning, og som tilleggsprodukt kan "vurdering av prisforlangende**" bestilles. Som kunde mottar du en NAF testrapport med oppsummering av alle testresultatene. Denne dokumentasjonen bør benyttes ved salg av kjøretøyet.

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselbiler.   
** Vurdering av prisforlangende baseres på gjeldene oppslagsverk og resultat av utført test

Oljeskift som tillegg til kun kr 1,-
Dersom du skifter olje samtidig med en av våre tester gjør vi jobben for kr 1,-. Du betaler for materiellet (olje og filter).

For å oppnå best mulig vurdering ved NAF Test bør følgende ivaretas:

 • Kjøretøyets vognkort er tilgjengelig 
 • Kjøretøyets servicehefte er tilgjengelig
 • Vi anbefaler utvendig og innvendig vask av kjøretøyet før gjennomføring