• Årsgebyr: kr 0,-
 • Varekjøp*: kr 0,-
 • eFaktura: kr 0,-
 • Mobilbank: kr 0,-
 • Rentefri betalingsutsettelse inntil 45 dager
 • Kontantuttak i minibank: kr 35,- +1 % av uttaksbeløp. Bruk av kort hos Posten regnes som kontantuttak.
 • Kontantuttak i bank: kr 75,- +1 % av uttaksbeløp
 • Valutapåslag: 1,75 %
 • SMS varsling kr 3,-
 • Nominell rente 1,83% pr.mnd. Effektiv rente 21,37% v/ 12.000,- o/ 12 mnd. Kostnad 1.277,80 kr. Totalt 13.277,80 kr.
 • Minimumsbetaling pr. mnd. 2,5 % av benyttet kreditt, minimum kr 250,-
 • Fakturagebyr på papirfaktura: kr 35,-
 • Kopi av faktura kr 20,-
 • Erstatningskort kr 95,- Kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling
 • Administrasjonsgebyr inaktivt kort kr 149,- (Dette gjelder kort som ikke er brukt siste 12 måneder og heller ikke har utestående kreditt)
 • Overtrekksgebyr kr 125,-
 • Purregebyr og inkassogebyr: følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser
 • Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd:  kr 500,- + rente fra dag 1
 • Overføring fra kredittkort til lønnskonto kr 50,- + rente fra dag 1. (Det tar ca 48 timer før beløpet er overført til lønnskonto)

NAF Xtra MasterCard vilkår og priser per oktober 2015

* Merk at det i utlandet kan forekomme påslag fra utsalgsstedet. Dette er et gebyr som den enkelte butikk pålegger kundene og er dessverre utenfor kortutsteders kontroll. Utsalgsstedet er forpliktet til å informere om dette.

 

Utregning av effektiv rente

Effektiv rente 25,8 % v/15.000,- o/12 mnd. Totalt 16.482,24

Beløpsgrenser

På kontantuttak er det en grense pr. dag NOK 5.000, pr. 30 dager NOK 15.000
For spørsmål om dette, vennligst kontakt Eika Servicesenter (+47915) 09718.