For å melde en skade ringer du

Fra Norge: tlf. 815 52 470 (Eika Kredittbank Skadeservice)
Fra utlandet: , tlf. +45 70 10 50 50 (SOS International)

Merk følgende begrensninger i forsikringer

  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år. Opphører ved fylte 75 år

Vilkår for reise- og avbestillingsforsikringen