For å melde en skade ringer du

Fra Norge, Telefon: 915 03 850 (Eika Forsikring)
Fra utlandet, Telefon +45 70 10 50 50 (SOS International)

Merk følgende begrensninger i forsikringer

  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 75 år. Opphører ved fylte 80 år

Eika- Generelle vilkår

Eika- Forsikringsbevis reiseforsikring

Eika- Forsikringsvilkår reiseforsikring