Hør NAFFENs Venstre Høyre

Syng NAFFENs Høyre Venstre

Aktivitetskort - Rødt lys, grønt lys

Aktivitetskort - Lises venstre kompass

Aktivitetskort - Full fart

Aktivitetskort - Trafikkløype

Aktivitetskort - Sikker i trafikken

Aktivitetskort - Arnes trafikklek

Fargeoppgave - Rød mann, grønn mann

Elementer - Arnes trafikklek