Målet med et HMS-kjørekurs er å bevisstgjøre førerens kunnskap og ferdigheter om trygg og miljøtilpasset kjøring. Gjennom denne læringen blir bedriften i stand til å redusere de totale utgiftene på vognparken. 

Kurset strekker seg over fire timer - gjennom disse timene får deltakerne forskjellige oppgaver og øvelser. Drivstofforbruk måles på hver tur, og resultatene kan ses med en gang. Gjennomsnittlig besparelse av drivstoff er erfaringsmessig på 16-20 %.

Bedrifter som investerer i kurset reduserer kostnadene gjennom mindre slitasje på vognparken, lavere sykefravær, redusert drivstofforbruk, et mindre miljøavtrykk og ikke minst bedrer sikkerheten for de ansatte.

En deltaker fra Telemark Fylkeskommune sa dette om kurset;

"Kurset traff veldig godt! Det var den beste metoden mot voksne, erfarne folk. Vi jobber videre med dette i fylkeskommunene og bruker en del av opplevelsene på kurset som referanse"

 For spørsmål, ta kontakt med Bjørn Tore Børstad for mer informasjon.