NAF Kjørekurs-Bane

Målet er å skape opplevelser og ettertanke om førerens betydning for trafikksikkerheten på veg uansett føreforhold. Kurset er i stor grad deltagerstyrt, og teorien er en integrert del av kjøringen.

NAF Kjørekurs-HMS i Trafikk

Målet er å bevisstgjøre førers kunnskaper og ferdigheter om trygg og miljøtilpasset kjøring, slik at de er i stand til å redusere de totale utgiftene på vognparken.

NAF Økokjøring Mobil

M-learning er interaktiv, mobilbasert trafikktrening der bruk av korte, animerte videosekvenser følges opp med spørsmål og multiple svar. Kommunikasjonsformen
er øyeblikkelig og kostnads-effektiv, med  høy oppmerksomhet og god respons.
Fungerer utmerket som holdningsskapende tiltak for bedriftens mange medarbeidere.

NAF Trafikktrenings foredrag (3 timer)

Risiko og distraksjoner

Gå fra å tro til å vite!

  • Trafikkregler
  • Distraksjoner/oppmerksomhet
  • Sikkerhetsutstyr - aktiv og passiv
  • Risiko

Trafikksikkerhetsevent (ca. 4 timer)

4 aktiviteter - rullering

  • Trafikkteori
  • Sikkerhetshall og trafikkquiz
  • Glattkjøring i sving
  • Glattkjøring på rett strekning