NAF er medeier i Skandinavias største kjøretekniske og Norges mest moderne anlegg for trafikktrening med tunge kjøretøy. NAF Trafikksenter/Vålerbanen har helårs glattkjøringsbane for lastebiler og busser samt personbiler. Det arrangers også etterutdaningskurs for yrkessjåfører og bedriftstilpassede kurs.

Les mer om Vålerbanen