Det nye husstandsmedlemskapet er gratis fram til ditt medlemskap skal fornyes 01.09.2014. Da får du en faktura hvor nyinnmeldt husstandsmedlem er inkludert. Prisen for et ekstra medlemskap innen husstanden vil etter gratisperioden være kroner 550,- for 12 måneder. Du får med andre ord fortsatt gode betingelser også etter at gratisperioden er over!

Medlemskapet er gyldig som et fullverdig medlemskap med rett til alle fordeler som blant annet veihjelp, advokatbistand, drivstoffrabatt og et omfattende fordelsprogram.

Les mer om medlemsfordelene!

Les mer om NAF Veihjelp!

I løpet av noen dager får dere en bekreftelse på at medlemskapet er registrert, og omtrent 14 dager etter bekreftelsen får husstandsmedlemmene sine egne medlemskort.

(Dersom husstanden kun disponerer ett kjøretøy, er ektefelle/samboer dekket i forbindelse med veihjelp når han/hun kjører husstandens bil. Dette gjelder utelukkende veihjelp på husstandens bil. Alle andre medlemsfordeler krever gyldig husstandsmedlemskap.)

Slik gjør du det:

  • Registrer informasjon om deg selv og nytt eller nye husstandsmedlemmer under, og trykk «Registrer».
  • Tilbudet er tidsbegrenset – du må svare innen 26.mai. Etter dette tidspunktet vil det ikke være mulig å benytte seg av tilbudet.