I natur og kystkultur i Troms

I søndre deler av Troms er det mye både av flott natur og levende kystkultur.


Sandtorgholmen Handelssted. Flere hus ved vannet.
. © NAF

Det nære landskapet er alltid tydelig, med fjorder og fjell og boplasser som klorer seg fast der naturen har gitt tillatelse. Ut mot havgapet ser vi øyer som svever på en usynlig grense mellom himmel og hav. Denne storslagne naturen kan ikke beskrives. Den må rett og slett oppleves.

I Gratangen svinger vi av fra E6 til høyre inn på FV825, og etter om lag tre kilometer er vi framme ved Gratangsbotn. Her ligger Nordnorsk Båtmuseum som har verdens største samling av Nordlandsbåter. I tillegg til utstillingen har de en hyggelig kafé med enkel servering, samt museumsbutikk.

Den neste attraksjonen gir også assosiasjoner til båt og sjø, selv om den aldri har vært på vannet. Skulpturen Morgans Skip kom til Gratangen sommeren 2008 og er Calle Örnemarks fantasi om Fregatten Oxford.

Mens Morgans Skip er en fantasi, er den autentiske historien viktig for Nordnorsk Fartøyvernsenter – ett av tre nasjonale fartøyvernsentre. Formålet deres er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy.

Foldvik Brygger er et restaurert bryggemiljø med mølle og nothjeller for tørking av fiskeredskap. I Foldvik finner vi også en moderne reiselivsbedrift med rorbuer, kafé og båtutleie.

Hinnøya – Norges største

Ved Hilleshamn får vi en fantastisk utsikt mot Bygda, sundet mellom Rolla og Andørja, i nord og Astafjorden mot vest. Tettstedet Astafjord ligger i Skånland kommune, og vi finner mange spor etter eldre bosetning i det vi nærmer oss Tjeldsundet. Her ligger også Martti Aihas «Sju magiske punkter», en av 33 skulpturer i Skulpturlandskap Nordland.

Tjeldsundbrua. Lang bru over vann.
Tjeldsundbrua tar oss over til Hinnøya – Norges største øy. Foto: Per Roger Lauritzen / © NAF

Tjeldsundbrua skal ta oss over til Hinnøya, men for de kulturinteresserte er Steinsland Klyngetun en god grunn til å ta en avstikker til kommunesenteret Evenskjer. I store deler av kyst-Norge var dette en vanlig tunform. Fra omkring 1850 begynte utskiftingen, og de aller fleste klyngetunene ble da oppløst. Klyngetun er derfor et sjeldent syn i våre dager.

Tjeldsundbrua kro ved bruhodet er kjent for god mat. Dette er også et fint utgangspunkt for turstier opp til fjellet. De samme mulighetene finner vi på Hinnøya, Norges største øy. Mange merkede stier fører til topper med vid utsikt. Vår omvei går nordover, men også i sør finner vi et viktig kulturminne: Sandtorgholmen Handelssted.

Handelsstedet har røtter tilbake til 1557. Stedet hadde bevilling for vin og brennevin fra 1770 og poståpneri fra begynnelsen av 1800-tallet. Her var det dampskipsekspedisjon, krambuhandel, telegrafstasjon, bakeri samt jordbruk. Brygga inneholder i dag både restaurant og overnattingsrom. Sandtorgholmen Handelssted er tildelt Olavsrosa.

Sandtorgholmen. Mange hus ved vannet.
Sandtorgholmen Handelssted. © NAF
© NAF

Rundt Kvæfjord

Ved Søvika ligger Sandtorg bygdetun som forteller om hverdagen til den nordnorske fiskerbonden, og Sandtorg kirke fra 1932. Her skal vi svinge til venstre mot Kvæfjord. Vår omvei går mot nordvest, men like vest for der vi kommer ned til fjorden ligger kommunens viktigste kulturminne og den spesielle Kveøyforbindelsen. Den består av vei på land og steinfylling i sjø på til sammen 2010 meter og Kveøybrua på 370 meter. Veien har ett kjørefelt og møteplasser.

Tar du en avstikker litt lenger ut langs fjorden, kommer du også til Hemmestad handelssted. Det er et museum der det gamle bryggehuset står intakt med krambu, handels- og postkontor. På Hemmestad kan du nyte et godt måltid, og selvfølgelig er det Kvæfjordkake til dessert.

Vårt forslag til omvei går imidlertid videre på FV83 mot Borkenes og fortsetter langs fjorden på FV1. Snart passerer vi Trastad Samlinger som er et unikt museum og galleri som omhandler historien om omsorgen for psykisk utviklingshemmede, og som stiller ut deres kunst, «Outsider art», med internasjonal rekkevidde.

Lengst nord i kommunen, på grensa mot Harstad, ligger det populære utsiktspunktet Nupen. Lenger inn i Kasfjorden ligger Skjærstad Sildoljefabrikk. Den har status som nasjonalt teknisk-industrielt kulturminne.

Røkenes Gård. Gammelt hus med eføy klatrende oppover veggene.
Røkenes Gård fikk kongelig gjestgiverbevilling på 1700-tallet og er en reiselivsbedrift med lange tradisjoner. Foto: ToFoto / © NAF

FV1 møter FV867 i Ervik der en kort avstikker til venstre bringer oss til Røkenes Gård. Den ligger høyt oppe i bakken med utsikt mot fjord og fjerne fjell. Hovedbygningen i trønderstil er fra 1750. Med kongelig gjestgiverbevilling fra 1700-tallet har dagens 10. generasjons vertskap på Røkenes Gård lange tradisjoner å bygge på. Røkenes Gård kan by på kafé og galleri og har tilbud om overnatting i gårdens freda bygninger. Gården er tildelt Olavsrosa.

Vi skal følge FV867 mot sentrum i Harstad, men før vi kjører inn i sentrum skal vi ta en avstikker til Trondenes. Trondenes Historiske Senter viser utstillingen «1000 år med plog, kors og sverd», med fokus på vikingtid, middelalder og andre verdenskrig. Senteret har kafé og gavebutikk. Kultursti er skiltet i et historisk område som viser spor i naturen etter en stolt æra i vikingtid og middelalder i tillegg til den vonde historien under andre verdenskrig.

Ved vågen i Harstad ligger «Anna Rogde», verdens eldste seilende skonnert fra 1868. «Rubinen i nord-norsk kystkultur» som båten også blir kalt, var det siste norske seilfartøyet som ga opp aktiv tjeneste (1972). «Anna Rogde» tar dagsturer i distriktet, og den historiske skuta er tildelt Olavsrosa.


Stor seilbåt med seilene oppe.
Anna Rogde, en av verdens største maritime kulturskatter. Foto: Tore Gabrielsen / © NAF
Foto: Tore Gabrielsen / © NAF

Omveien leder oss til Harstad sentrum, og vi viser til byens egen nettside for tilbud og aktiviteter.

Over fjorden til Ibestad og Salangen

Vi skal forlate Hinnøya med ferge, noe som gir oss muligheten til å se landskapet fra sjøsiden. Overfartstiden til Sørrollnes i Ibestad kommune er 45 minutter. Ibestad består i all hovedsak av øyene Rolla og Andørja. Rolla er Norges mest vannrike øy etter størrelsen. Beliggenheten midt i skipsleia og nært ressursene i havet har gjort dette til en attraktiv boplass i 10 000 år. Steinalderboplassen, tuften etter jernalderhuset, gårdshaugen og gravfeltet ute på Haugneset er skiltet og verdt et besøk.

Hamnvik Handelssted fra 1794 var sete for et samlet embetsverk med lensmann, prest og sorenskriver. Handelsstedet er fredet, og bygninger og anlegg er godt bevart.

Hamnvik Handelssted. Mange hus ved vannet.
Hamnvik Handelssted fra 1794 består av flere bygninger som brukes av reiselivsnæringen i Ibestad kommune. Foto: Einar Johan Dons / © NAF

Den undersjøiske veitunnelen, Ibestadtunnelen, tar oss over til Andørja, Norges mest fjellrike øy og med Nord-Europas høyeste fjell på øy – Langlitinden – 1276 meter over havet. Årbostatinden og Langelitinden er spektakulære turmål for de spreke.

Veien svinger seg videre langs Astafjorden, og små bygder klamrer seg fast i landet mellom sjøen og fjellet. I jernalderen markerte Astafjorden grensen mellom den samiske befolkningen inne i fjordene og den norrøne befolkningen lenger ute på kysten.

Når vi har passert Mjøsundbrua er vi over på fastlandet, i Salangen kommune. Innerst i fjorden ved Løksbotn tar omveien til høyre og inn på FV84. Det første vi møter er Salangsverket. Historien forteller her om «Klondike-tilstander» etter funn av jernmalm. Utskipinga tok til i 1910 etter kun tre års anleggsperiode, men allerede i 1912 var eventyret over.

Salangsverket. Gammelt, forlatt murbygg, uten vindusglass.
Lite som minner om Klondike-tilstander på Salangsverket i dag. Foto: Dag Åge Stenersen / © NAF
Foto: Dag Åge Stenersen / © NAF

Vi fortsetter mot sørøst og Sjøvegan, og midt i sentrum ligger den staselige Lundbrygga. Brygga var mer enn bare et handelssted. Den var også et viktig møtested for innbyggerne i området. Utstillinga «Fjord = Ferd» forteller om kystkulturen i Astafjorden, og på brygga finner vi kafé, museumsbutikk og turistinformasjon.

Fra Sjøvegan fortsetter vi over Lavangseidet til Lavangen kommune og kommunens viktigste kulturminne, Krambuvika. Krambua her i Soløy ble åpnet i 1882 og fikk poståpneri i 1887. I tillegg til krambua finner du i dag notbrygge, naust, bu, bårdstue, husmannsstue og kombinasjonsbruk. Fra Krambuvika starter det også en kultursti. Langs stien kan du se et sommerfjøs, ei bekkekvern og ei gårdssmie.

FV84 tar oss til E6 ved Fossbakken. Takk for turen!


Fant du det du lette etter?