NAF Øvingsbaner

Om NAF Øvingsbaner

NAF eier og drifter 26 øvingsbaner rundt om i hele landet etter avtale med Vegdirektoratet.  

Her gjennomføres både obligatorisk opplæring i regi av trafikkskolene såvel som ulike kurs og aktiviteter i regi av NAF sine lokalavdelinger og NAF Trafikkopplæring.

Åpningstider

I utgangpunktet har alle banene åpent 08:00-16:00 alle hverdager, men varierende elevgrunnlag gjør at enkelte baner kan ha redusert driftstid.

Finn alle NAFs øvingsbaner her