Nasjonal turistveg Havøysund

Nasjonal turistveg Havøysund fra Kokelv til Havøysund tar deg ut mot enden av landet og er trolig verdens nordligste turistvei.


Vei mellom hav og fjell.
Foto: Werner Harstad / © Statens vegvesen

Hvis du er i tvil om at en vei er noe mer enn et middel til å komme raskt frem skal du ta en tur langs turistveien som går gjennom Måsøy kommune. Den er en estetisk nytelse å se på der den slynger seg frem i lange strekninger ytterst langs kysten. Stedvis går den gjennom terreng der en knapt skulle tro at en vei kan komme frem. Særlig gjør klippelandskapet ved Vekselvik og langs Bakfjorden inntrykk.

Fylkesveg 889 ved Vekselvik og Revsbotn langs Nasjonal turistveg Havøysund. Foto: Anne Olsen Ryum / © Statens vegvesen

Dyktige veibyggere

Det er lett å bli imponert over hva dyktige ingeniører og anleggsfolk har utrettet med veien, og dermed sørget for både turistvei og fergefri forbindelse til det vesle tettstedet Havøysund, ytterst mot Nordishavet.
Magerøya og Nordkapp får ha meg unnskyldt, men turistveien som bærer det prosaiske navnet FV889 og løper langs den forrevne kysten nordover til Havøysund gir meg følelsen av å være enda nærmere ytterkanten av landet. Veien er anlagt igjennom et mer forrevent landskap enn det på Magerøya. og øyene i det fjerne skaper kontraster som viser størrelsene på en enda mer imponerende måte enn om det bare er åpne havet som møter blikket. Vel fremme i Havøysund og oppe på det fantastiske utsiktspunktet Arctic View har du også en utsikt som matcher Nordkapps. Det sjarmerende vesle spisestedet der kan også absolutt konkurrere med turistmaskinen lengst nord på Magerøya.
For de av oss turister som liker at øde landskap langt nord skal være øde, ja nettopp, er det også en stor fordel at de store masser ennå ikke har funnet frem til turistveien ut til Havøysund. De som ennå ikke har fulgt denne turistveien har derfor mye å se frem til.

Kirke i forsoningens navn

Langs turistveien er det også en rekke andre grunner til å stoppe enn for å beundre terreng og utsikt, skjønt gudene skal vite at begge er gode nok grunner her.
Det begynner allerede i det vesle tettstedet Kokelv i Kvalsund kommune, som er turistveiens offisielle startsted. Der finnes det et lite, men interessant museum som forteller om sjøsamenes liv og historie. Det er verdt å få med seg. Kokelv kirke er det også grunn til å stoppe opp ved. Den er reist av den tyske stat som forsoningsgave i 1960 etter at landets soldater brant den forrige 16 år tidligere.
Slotten kapell, lenger ute langs veien ble også brent av de tyske troppene da de trakk seg tilbake høsten 1944. Det er også gjenoppbygget og stod ferdig tre år etter kirken i Kokelv. Ved å besøke de gjenreiste kirkebyggene får du et glimt av både den brutale krigshistorien Finnmark har vært utsatt for, og den sterke viljen til gjenoppbygging.

Verdens nordligste vindkraftverk?

Møtet med fiskeværet Havøysund er også en positiv opplevelse med et livskraftig samfunn på Finnmarkskysten som har sitt å slite med. Viljen til nytenking ser man i hvert fall i det imponerende Havøygavlen vindkraftverk, etter sigende verdens nordligste.
For øvrig har turistvegprosjektets folk anlagt noen ganske så interessante installasjoner langs veien. Både i Selvika, Lillefjord og Snefjord har kreative arkitekter og dyktige bygningsfolk formet særpregede rasteog utsiktsplasser. Stopper du på dem får du også med en kunstnerisk dimensjon ved turistveisatsningen.
Vil du i tillegg ha enda en unik naturopplevelse når du er på disse kanter må du ta deg en tur til Hjelmsøystauren. Dette er Norges største fuglefjell og en av landets viktigste hekkekolonier for lomvi. Det ligger lengst nord på Hjelmsøya, nord for Havøysund og er ett av to områder på Hjelmsøya som er vernet som naturreservat.
Det andre er Sandfjorden, litt lenger sør på øya. Hjelmsøya ble fraflyttet på slutten av 1960-tallet og er i dag ubebodd. Det er ingen offentlig kommunikasjon til øya, men det er mulig å leie seg skyss i Havøysund.


Havøysund kirke ble reist av den tyske stat 16 år etter at tyskerne brant ned den gamle. En kirke i forsoningens navn. Foto: Anne Olsen Ryum / © Statens vegvesen

Steder langs Nasjonal turistveg Havøysund

Kokelv
er en grend innerst i Revsbotn. Her starter Nasjonal turistveg Havøysund. Grenda innholder også Sjøsamiske museum (RDM-Jáhkovuona mearrasámi musea) i Nillagården. Det er et sjøsamisk småbruk, bygget i gjenreisningstiden etter 2. verdenskrig. Gården ble drevet etter selvbergingsprinsipp, med småbruk og fiske, noe som også gjenspeiles i gjenstandssamlingen. Her er utstillinger av sjøsamiske båter og husholdningsgjenstander, samt unike bilder fra Roland Bonapartes samling fra 1884. Han var nevøen til den mer kjente Napoleon Bonaparte. Museet er sommeråpent. Kokelv kirke, langkirke i tre fra 1960, bygd som et soningstegn fra den tyske stat for brenningen av Finnmark under 2. verdenskrig.

Vekselvik
Herfra og videre rundt Lillefjordneset er det et spesielt forrevent klippelandskap. En spesiell klippeformasjon er med rette kalt både Sfinksen og Måsøyløven.

Lillefjord
Rasteplassen med bro, toalett og og natursti er en liten perle på vegen mot Havøysund. Her finnes noe bjørkeskog og en idyllisk liten elv med flotte fossefall oppe i fjellsiden. Arkitekt: PUSHAK arkitekter.

Slotten kapell
er fra 1963. Det er en av fire kirker i Måsøy som er gjenreist etter at tyskerne brant dem ned under evakueringen i 1944.

Snefjord
Rasteplassen her har tre «sittebokser» som gir le uansett vindretning. Utsikt gir de også. Arkitekter: PUSHAK arkitekter.

Selvika
ligger vakkert til ved veien. Rasteplassen med toalett, sykkelskur og grillplass har full tilgjengelighet. I Selvika finnes også den eneste tilgjengelige sandstranden på strekningen mellom Snefjord og Havøysund. Vika ligger lunt til og er et yndet utfartssted for befolkningen i Havøysund på fine sommerdager. Anlegget fikk prisen Betongtavlen i 2013. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS.

Havøysund bru
er 293 meter lang og har seilingshøyde på 23 meter. Den ble åpnet i desember 1986 og knytter Havøysund til fastlandet. Den er verdens nordligste bru av betydelig størrelse. Veien til Havøysund ble offisielt åpnet av kong Olav 5. i 1988.

Havøygavlen vindkraftverk
ligger langs avkjøring like nordvest for Havøysund. Det er verdens nordligste vindmøllepark. Det har 16 vindmøller med 39 meter lange rotorblader som produserer 120 millioner kWh per år, nok til 6000 norske husstander. Nederlandske Nuon, Norsk Hydro og Norsk Miljøkraft AS har investert 271 millioner kr. her. I tillegg offentlig støtte på 65 millioner.

Arctic View
ligger forbi der vindmølleparken ligger. Arctic View er et sommeråpent utsiktspunkt og serveringssted i havgapet med spektakulær beliggenhet.

Havøysund
har serviceplass og tømmestasjon for campingvogner og bobiler. Her er hurtigruteanløp og daglig hurtigbåtforbindelse til Måsøy, Ingøya og Rolvsøy. Alle tre stedene er det overnattingsmuligheter. Viktige attraksjoner er Havøysund kirke, langkirke i tre og betong fra 1960, og Måsøy Museum. Det holder til i prestegården fra 1950, og har en gjenstandssamling med fokus på kystkulturen og museumsbåten «Trygg 2», en sjark brukt under vårfisket. Turistinformasjonen holder til her. Havøysund er også administrasjonssenter i Måsøy kommune. Den er på det nærmeste en ren fiskerikommune, som typisk nok har opplevd et fall i folketallet i takt med nedgang i fiskeriene (13 prosent mellom 2002 og 2012). Så godt som all bebyggelse ble brent av tyske styrker i 1944. Etter gjenoppbyggingen er det meste av befolkningen blitt konsentrert i Havøysund (ca. 4/5), som er blant de største fiskerisentrene i Finnmark og har både fiskerirelatert industri og verft med overbygget tørrdokk. Tre av de store øyene i Måsøy er bebodd: Måsøy, Ingøya og Rolvsøy. Fruholmen var inntil 2006 Europas nordligste bemannede fyr. Fra Havøysund kan reisende ta båt til Rolvsøy, Ingøya og Fruholmen fyr. Kommunen har turmuligheter med merkede stier på både øyene og fastlandet (Porsangerhalvøyas ytterste del), flere flotte utsiktspunkter. Det er veldig mange småvann på fastlandet som egner seg til fiske. Kommunen også svært populær blandt havfiskere pga. mye storfisk som kveite og torsk.


Fant du det du lette etter?