Slik har vi testet takboksene

Kort fortalt:

 • Takboksene er testet i 30 km/t og 40 km/t
 • De er montert på godkjent takstativ
 • De er også brukertestet av et brukerpanel

Kollisjonstesten

Det finnes to standarder for kollisjonstest av takbokser; Den såkalte City Crash-testen (SIS – ISO/SIS 11154:2007, section 5.3.4) spesifiserer en kollisjonspuls på over 8 g i løpet av 30 ms og en hastighet på 16-18 km/t. Den nyere og strengere standarden, DIN 75302:2019-06 section 6.13, spesifiserer en puls på 10 +/- 2 g i løpet av 50 m/s og en hastighet på 30-32 km/t. Testmetoden for de to standardene er for øvrig lik.

I testen som er gjort av RISE er det benyttet samme testemetode som i standardene, men det er benyttet en hastighet på 30 km/t i tråd med den strengeste standarden. Det er brukt en kollisjonspuls på 12 g, som ligger litt i overkant av kollisjonspulsen på 10 +/- 2 g i den strengeste standarden. RISE har i tillegg testet alle boksene ved en høyere hastighet på 40 km/t.

Takboksene er montert på godkjent takstativ i hht monteringsanvisning for boksene. Boksene er pakket med fire par ski og to vesker med sandsekker for å oppnå ønsket vekt. Der det finnes instruksjoner om hvordan boksen skal pakkes, så er denne instruksjonen fulgt. Alle boksene ble kollisjonstestet med sin spesifiserte maksimale lastevekt.

Brukervennlighet

Testen av brukervennlighet er gjort ved hjelp av et panel på fire personer, der personene har ulik høyde og ulik rekkevidde når de skal håndtere takboksene. To personer har høyde på 1,74 m og to personer har høyde på 1,62 m.

Takboksene ble plassert på en bil som hadde forhåndspåmontert takstativ, bortsett fra testen av Skiguard, der stativet ble montert til takboksen først. Testpersonene løftet opp takboksene for hånd, monterte boksene, lastet i bagasje og festet bagasje med lastestroppene, testet åpnings/lukkemekanisme, demonterte boksene og løftet dem ned igjen fra taket.

Vi har kollisjonstestet åtte takbokser. Sjekk ut hele takbokstesten!

Kriteriene som ble brukt for å vurdere takboksenes brukervennlighet:

 1. Hvor lett er det å forstå instruksjonen?
 2. Er takboksen lett å løfte opp på taket?
 3. Hvor lett er takboksen å montere på takstativet?
 4. Har takboksen skarpe kanter? Rifter på hender/armer?
 5. Er det lett å laste i takboksen?
 6. Er det lett å feste/sikre lasten?
 7. Er takboksen lett å stenge?
 8. Hvordan opplevdes låsen?
 9. Er takboksen lett å ta ned fra taket? (Montere ned.)

Testpersonene har gitt karakter til takboksene på en skala fra 0 til 9, der 0 er mindre bra og 9 er bra. Resultatene er sammenstilt og presenteres som en middelverdi av karakterene.

Publisert: 14. juli 2021

Sist oppdatert: 30. november 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?