Garanti sjekk og vilkår

Hvilken bilforsikring bør jeg velge?

Forsikring er viktig, og det er lurt å sjekke nøye hva forsikringen dekker. Sjekk også pris hos flere selskaper.

© NAF

Kort fortalt:

  • Alle biler må ha ansvarsforsikring
  • Vurder hvilken forsikringstype som er relevant for deg
  • Sjekk forsikringsvilkårene

Bilforsikring er kostbart, og det lønner seg å kontrollere priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Her kan det være store summer å spare. Det er viktig å vurdere hvilken forsikringsdekning du har behov for. Det er også viktig å sjekke vilkårene nøye for de ulike forsikringstypene, slik at ikke den billigste forsikring mangler forsikringsdekning som er viktig for deg.

Bilforsikring kan deles inn i:

Ansvarsforsikring

Med noen få unntak er alle bileiere pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, slik det står i bilansvarsloven paragraf 15. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler i en kollisjon, bygninger, mennesker eller dyr. Skadene kan bli meget store, og for personskader snakker vi fort om mange millioner kroner.

Du må derfor sørge for å tegne forsikring på den bilen du har kjøpt før du henter den, hvis ikke vil du kunne bli ansvarlig for skader som oppstår. Tenk om noe skulle skje på veien hjem etter at du har kjøpt bilen! Oppstår det skade og du ikke har ansvarsforsikring, vil du selv kunne bli personlig ansvarlig for den skaden kjøretøyet påfører.

Delkasko

Ved delkasko får du ansvarsforsikring, men du får vanligvis dekket skader som skyldes brann, tyveri og glasskader, samt veihjelp.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på egen bil og er en frivillig ordning. Nyere biler bør ha en slik forsikring. Når bilen blir eldre og har en mindre verdi kan det bli en vurderingssak om man skal ha en hel- eller delkasko.

Vær klar over at bilreparasjoner fort er kostbart, og det nok er mest naturlig å droppe kasko hvis du er i stand til å kjøpe en tilsvarende bil dersom noe skulle skje.

Superforsikring eller «kasko pluss»

Ved slike forsikringer får du kaskodekning, men i tillegg dekker forsikringen som hovedregel også motorskader og leiebil i hele reparasjonsperioden.

Ny bilforsikring?

Som NAF-medlem får du inntil 22 prosent rabatt på ny bilforsikring. Bilforsikringene fra Gjensidige passer for alle – uansett hvilken bil du kjører.

Familie sitter i åpent bagasjerom til forsikret bil.

Publisert: 7. april 2022

Sist oppdatert: 6. desember 2023

Janne Pedersen,

Les også


Fant du det du lette etter?