AC-service

Medlemspris: 2640,-

Ikke medlem: 2850,-

Finn ledig tid

For å opprettholde klimaanleggets funksjonalitet er det viktig at du har riktig mengde gass på aircondition anlegget. For lite gass/kjølemiddel på anlegget vil føre til at anlegget ikke fungerer optimalt, og kjøleeffekten vil på sikt slutte å virke.

Aircondition service består av:

  • Å tømme gjenværende gass som er på anlegget.
  • Redusere internt fukt i anlegget ved å utføre en vakuumeringsprosess
  • Fylle på ny og riktig mengde gass (kjølemiddel)
  • Når riktig mengde gass er fylt på, vil vi kontrollere trykk og leveringstemperatur. Altså en funksjonstest av anlegget.

Skulle vi avdekke at det ikke er noe gjenværende gass på anlegget ditt, vil vi ikke foreta en AC-service. AC-anlegget må da feilsøkes, for å lokalisere hvor det er en eventuell lekkasje, og for å avdekke hva det er som må utbedres før vi fyller på anlegget. Skulle dette være tilfellet, vil vi kontakte deg om at det er behov for å endre, eller flytte timen din.

Ofte stile spørsmål om AC-service