Leveransebeskrivelse for NAF testeprodukter

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:
V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km
R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt
A = Anmerkning. Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt
O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy
S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte
J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering
I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6.Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieselbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

  • feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
  • feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
  • feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
  • feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
  • NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 08 505. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.

Se alle produkter og tjenester

Publisert: 30. september 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?