- Desperat bompengeøkning i Oslo

Bompengene for elbiler tredobles fra nyttår sammenlignet med i dag. Dette fremstår som en desperat handling fra politikere uten kontroll på kostnadene i prosjektene


Vei
© NAF

Totalt kommer bompengene i Oslo til øke med 40 prosent i gjennomsnitt. NAF er sterkt kritisk til de varslede bompengeøkningene, og mener staten bør ta mer av regningen i store utbygginger i byene. Fornebubanen skal finansieres, men prosjektet har blitt svært dyrt. Utbyggingen ble lovet tilbake i 2013.

- For elbilene er de ihvertfall innenfor de vedtatte maksimale 50 prosentene av fossile biler, men økningen er alt for drøy, mener Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tre ganger dyrere for elbilister

Med avtalen vil det enkelte passeringer i bomringen bli tre ganger dyrere for elbilistene. NAF er kritisk til at bompengene øker for elbiler.

- Når politikerne skrur til på bompenger, uten at folk opplever bedre kollektivtilbud samtidig, er det i praksis å legge en ekstra kostnad på folk som ikke har andre alternativer, sier Sødal.

I 2020 pekte ekspertutvalget bak bompengerapporten på at bypakkene trenger stabil finansiering over tid. Med disse økningene gjør politikerne samme feil om igjen, mener NAF. Bompengene er satt så høyt både for å holde trafikken nede samtidig som de skal finansiere utbygginger og kollektivtrafikk.

- Stadig færre bilister kan ikke stå for stadig mer av regningen. Vi etterlyser en debatt om hvordan samferdselsutbygginger skal finansieres fremover. Økte bompenger blir nå svaret på alt. Både svaret på hvordan politikerne skal dekke inn økte kostnader i prosjektene, og svaret på hvordan få folk over på kollektivtransport, sier Nils Sødal.

Bilistene må ta alt for mye av regningen

NAF mener staten burde ta et mye større ansvar, og oppfordrer regjeringen til å oppfylle løftet fra Hurdalsplattformen om statlig dekning av 70 prosent av kostnadene til store utbygginger i byer. Økt statlig bidrag inn i bypakkene er nødvending også fordi regjeringen har lovet å kutte avgifter som rammer vanlige folk.

- I Oslo sier allerede én av tre at bompengekostnadene er for høye for sin økonomi. Med disse økningene sender politikerne en saftig ekstraregning til de som bruker bil, og det kommer på toppen av en utvikling hvor mange kjenner på press i privatøkonomien, avslutter NAF-rådgiveren.

Publisert: 29. april 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Nils Sødal,

Les også


Fant du det du lette etter?