Dårlige veier slår ut førerstøttesystemene

Én av fem bilister har opplevd at systemene som skal hjelpe sjåføren ikke virker som de skal på grunn av forhold ved veien. Andelen er høyest blant elbilister.


Veistandard, førerstøttesystemer
Dårlig veistandard. © NAF

Dårlig vedlikeholdte veier, der veibane og oppmerking smuldrer bort, kan slå ut systemene som skal hjelpe sjåføren i moderne biler.


Moderne biler får stadig mer avanserte systemer som leser trafikk, veibane og gir hjelp til sjåføren. Likevel har så mange som én av fem bilister (19 prosent), og hele 34 prosent av elbilistene, opplevd at systemene ikke har virket som de skal. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

Økt satsing på vedlikehold og fornying

– God førerstøtte forutsetter gode veier. Smale veier der oppmerkingen smuldrer vekk, eller mangler helt, kan gjøre det vanskelig for moderne biler å «lese veien». Som sjåfør har du ansvar for å kjøre trygt uansett hvilken hjelp bilen gir deg, men skal vi nå målet om å få ned ulykkene må alle tiltak for å øke trafikksikkerheten virke sammen, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

«

Bedre veistandard er viktig for trafikksikkerheten


NAF mener økt satsing på vedlikehold og fornying av veinettet er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Forfallet på veinettet vil koste om lag 100 milliarder kroner å utbedre, og mesteparten av midlene trengs til utbedring av fylkesveiene.


– Bedre vedlikehold av veiene, flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås, sier Handagard.


Flest elbilister har opplevd svikt

Hele 34 prosent av elbilistene i undersøkelsen har opplevd at førerstøttesystemene svikter på grunn av veiens utforming.


– Elbiler er i hovedsak nye biler, gjerne med avansert teknologi om bord. Derfor er vi ikke overrasket over disse resultatene. Tvert om mener vi det understreker behovet for at veiene oppgraderes i takt med at bilene blir mer avanserte, sier Handagard.


Ikke flere dødsulykker med elbil

NAF har sett på andelen dødsulykker som involverer elbiler sammenliknet med andre drivlinjer for 2023. Andelen elbiler involvert i dødsulykker ligger langt under andelen elbiler på veiene. Av 62 personbiler involvert i dødsulykker i fjor, var kun 10 elbiler. Dette utgjør 16 prosent av dødsulykkene med personbil. I fjor var 24 prosent elbiler på norske veier. Blant bensinbilene ser vi det er mange eldre biler, særlig over 10 år, som er involvert i dødsulykker.


– Nyere, tryggere biler er en viktig del av å nå nullvisjonen. Derfor er vi opptatt av både bilenes innebyggede sikkerhet, og den sikkerheten som et godt vedlikeholdt veimiljø, tilpasset trafikken som kjører på det utgjør, sier Handagard.


Bakgrunn:

Publisert: 9. august 2022

Sist oppdatert: 22. mai 2024

Lars-Erik Sletner,

Les også


Fant du det du lette etter?