Ladeselskapene: Derfor er krav om kortbetaling en dårlig løsning

EU er i ferd med å vedta et krav om kortbetaling på alle ladestolper. På Stortinget diskuterer man det samme. Ifølge ladeselskapene er det ikke en god løsning for Norge.


En Audi Q4 e-tron Sportback lader på en Recharge ladestasjon på Gjelleråsen
Mange synes det er utfordrende å betale for lading. foto: Kasper Furulund Frøjd / NAF. © NAF

Hver tredje elbilist sier at de har opplevd vansker med å betale for å lade elbilen. I dag har hver ladeoperatør sin app, noe som gjør lading unødvendig komplisert. Hvordan dette kan gjøres enklest mulig, er et hyppig diskutert tema.

Flere av ladeoperatørene tester nå eller har planer om å teste ut kortbetaling på nye ladestolper. Samtidig er de enige om at et krav om å ettermontere kortterminaler på alle de rundt 5000 eksisterende ladestolpene i Norge – slik også SV har foreslått i Stortinget – ikke er lurt.

Recharge: På bekostning av nye ladestasjoner

Recharge er i gang med å teste kortbetaling på noen av sine ladestasjoner i Norge, Sverige og Finland. Næringspolitisk leder Stian Mathisen i Recharge forteller at de vil bruke erfaringene fra prosjektet til å planlegge hva de skal gjøre videre med kortbetaling.

– Det kommer trolig et krav fra EU neste år om at det må monteres kortterminaler på ladestasjoner, men det er fortsatt usikkert om det bare vil gjelde nye ladestasjoner eller om det også må ettermonteres på eldre ladere, sier Mathisen, og fortsetter:

– Sistnevnte vil føre til at vi må bruke våre begrensede ressurser på å bytte ut og oppgradere eldre ladere som ikke oppfyller kravene, men som ellers fungerer fint, i stedet for å bygge ut nye ladestasjoner, som det er et skrikende behov for.

En Recharge ladestasjon som tilbyr betaling med kort.
Recharge ved esso grålum tilbyr kortbetaling. foto: Kasper Furulund Frøjd / NAF. © NAF

Kople: Krever enorme ressurser

Markeds- og kommunikasjonssjef Tine Holm-Hansen i Kople beskriver det som utfordrende å installere kortterminaler på tvers av ladestasjoner, systemer og lokasjoner.

– Vi er avhengig av mange forskjellige leverandører og betalingsformidlere for å gjøre dette på en god måte, både med tanke på logistikk, kostnad og enkelhet for brukeren, sier Holm-Hansen.

Et krav om ettermontering av kortterminal på alle ladere vil ifølge Holm-Hansen innebære enorme kostnader og ressurser til logistikken.

– Disse ressursene må selvsagt tas fra et sted, og vil dermed påvirke vår utbyggingstakt og mulighet for investeringer. Vi mener at dette er en klar utfordring, da utbyggingen av ladenettverket er svært viktig for å bidra til å nå målet om at andel av utslippsfrie personbiler i nybilsalget skal være 100 prosent innen 2025, sier Holm-Hansen.

Hun legger til at det vil være vanskelig å få kortbetaling til å favne om alle ladebehov, som normallading, flåtekunder og faktureringsbehov.

– Dermed er det et behov for andre løsninger. Vi mener det er viktig å videreutvikle gode og brukervennlige løsninger for alle kundegrupper, som kan benyttes på tvers av ladeutstyr, behov for faktureringsløsning og så videre.

En kvinne holder en mobil ved en ladestasjon
Lading på en kople superlader. foto: Anette Berve / NAF. © NAF

Eviny: Risiko for feilinvestering

Eviny har sendt inn et innspill til regjeringens ladestrategi, hvor de blant annet viser til at ladebransjen har implementert alternative betalingsløsninger som betaling med Vipps og SMS- og webløsninger.

– De aller fleste oppfatter dette som fullgode alternativ til betalingsterminaler, skriver Eviny i sitt innspill.

Ladeoperatøren peker på at apper og QR-koder har økt kundevennligheten ved betaling for bruk av kollektivtransport, fly og kommunal parkering. I likhet med andre ladeoperatører jobber Eviny med «Plug and Charge» og «Autocharge», som innebærer at betalingen går automatisk fordi ladestolpen kjenner igjen bilen.

– Dette vil fort kunne gjøre at betalingsterminalene blir lite brukt, og at de rundt 200 millioner kronene en slik innføring vil koste blir uhensiktsmessig høy. Denne risikoen for en feilinvestering er det ønskelig at staten dekker dersom innføringen kommer som et pålegg, skriver Eviny.

En elbil lades på en Eviny ladestasjon
En eviny-ladestasjon på linderud i oslo. foto: NAF. © NAF

Flere utfordringer

Divisjonssjef og leder for hurtiglading Odd Olaf Askeland i Eviny opplyser at de er på vei til å innføre kortbetalingsløsninger i andre markeder hvor de har fått tildelt støtte.

– Her jobber vi med noen avklaringer. Velger vi en løsning med kun tæpping, vil dessverre kunder oppleve mange feilsituasjoner da hver femte transaksjon må verifiseres med bruk av kode. Det finnes forslag til at kravene om dette kan lettes for denne typen transaksjoner, men det er stor usikkerhet koblet til utfallet og dermed hvilken løsning vi skal velge, sier Askeland.

Han nevner også integrasjon med lader og menyen på skjermen versus meny på kortleser, kvittering og håndtering av denne og driftsstabilitet og kostnader som utfordringer som må løses.

– Det vil være en utfordring med et pålegg om kortbetaling, og det bør eventuelt følge med støtte slik vi har foreslått. En del ladere vil nok heller ikke kunne ettermontere en betalingsterminal, og da må det settes opp en egen ekstern søyle med betalingsterminal, sier Askeland.

Ionity: Uforholdsmessig dyrt

Jan Haugen Ihle, regionssjef for Nord- og Vest-Europa i Ionity, forteller at Ionity har planer om å teste ut kortbetaling på nye ladere.

– Men å ettermontere kortterminal på eksisterende ladere er ikke planlagt, fordi det er uforholdsmessig dyrt, sier Ihle.

Tre elbiler lader på en ladestasjon
Biler lades opp på ionity ladestasjon under naf og motors elbiltest. foto: Eirik Aspaas / NAF. © NAF

Circle K vurderer ulike betalingsmåter som kan gjøre lading enklere for kundene, og vil som en del av dette teste ut kortbetaling, opplyser kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen.

– I dag har vi vårt eget kort for bedriftsmarkedet, og dette kortet kan tæppes på laderen. Dette kortet kan ansatte hos bedriftskundene våre benytte til å betale for elbillading både på jobben, hjemme og langs veien, sier Hansen.

Circle K: Konkurranse

Når det gjelder et mulig pålegg om kortterminal på ladestolper, mener Circle K at betalingsløsninger er en del av konkurransen.

– Det bør være opp til hver enkelt ladeaktør å beslutte hvilke løsninger de ønsker å tilby sine kunder. Ladebransjen er fortsatt umoden, og Circle K mener konkurransen blant aktørene vil bidra til at de beste betalingsløsningene vinner til slutt.

Han slår fast at et pålegg om å tilby kortbetaling ikke er veien å gå.

– Circle K ønsker å tilby sine kunder gode betalingsløsninger, og jobber kontinuerlig med å utvikle nye og forbedrede løsninger på dette området, sier Hansen.

Hva mener NAF

NAF er positive til krav om kortterminaler på alle nye ladestolper, men ladenettverket kommer til å være like forvirrende og vanskelig hvis ikke alle ladere – også eksisterende ladenettverk – får kortbetaling.

Det er helt klart at ettermontering av kortterminaler på de rundt 5000 eksisterende ladestolpene vil være tidkrevende i forhold til nytten. Ikke minst vil det forsinke utrullingen av nye hurtigladere i takt med at antall elbiler i Norge stadig vokser raskt.

NAF mener ladeoperatørene må åpne opp sine systemer digitalt, for det som kalles e-roaming. Det betyr i praksis at du kan bruke din ene favoritt-app for å starte, stoppe og betale for lading på alle ladestasjoner. Denne løsningen er et viktig skritt på vei mot «Plug and Charge».

Siden mange av ladeselskapene så langt ikke har gått med på e-roaming frivillig, mener NAF at myndighetene må pålegge ladeoperatørene å åpne opp.

EU er i ferd med å vedta obligatorisk e-roaming, men også at det blir obligatorisk å montere kortterminal på alle ladestolper – også på de som allerede er satt opp. EU sier dette skal innføres senest fra 2027, og Norge kommer til å følge EU.

Den norske regjeringen har samtidig varslet at de vil lansere en ladestrategi innen 2022, som det er knyttet spenning til.

Publisert: 27. oktober 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Kasper Furulund Frøjd,

Les også


Fant du det du lette etter?