Nå kan du ikke lenger installere stikkontakt til lading

Fra nå av må du ha ladestasjon når du skal installere nytt ladepunkt hjemme. Stikkontakten fjernes som alternativ i den nye installasjonsnormen NEK 400.


Elektriker

En ny versjon av installasjonsbransjens bibel, installasjonsnormen NEK 400 lanseres på Eliaden som arrangeres på Lillestrøm fra 30. mai til 2. juni.

Kort fortalt:

  • NEK 400 er normen som beskriver hvordan alle typer elektriske installasjoner skal utføres for å oppfylle det sikkerhetsnivået lovverket krever, og den er direkte linket til Forskrift om elektriske lavspentanlegg.
  • Muligheten for å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt fjernes. Merk at dette gjelder ved nyinstallasjon.
  • Gammel norm kan benyttes ut 2022.

Ikke lengre lov å legge opp stikkontakt til lading

Det er en egen del i normen som handler om ladepunkt for kjøretøy. I denne delen kan er det beskrevet hvordan ladepunkter skal beskyttes når feil oppstår, altså hvilke sikringer og andre vern som må være på den elektriske kursen, og hvilke typer kontakter og utstyr som kan brukes.

Den store endringen denne gangen er at både ordinære stikkontakter og industrikontakter er fjernet som alternativer for å lade hjemme. Det vil si at du fra nå av må montere en ladestasjon for å få ladet bilen din lovlig hjemme når det gjøres en ny installasjon. Normen har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke allerede etablerte ladepunkt.

– Dette handler om sikkerhet, sier NAF ladeekspert Jan Tore Gjøby, som medlem i normkomiteen NEK/NK64 har vært med å utarbeide den nye installasjonsnormen.

Ladestasjon er det sikreste valget

– En riktig installert ladestasjon er en mye sikrere ladeløsning enn en stikkontakt. Både fordi den tåler mye mer strøm, og fordi det har mange ekstra sikkerhetsfunksjoner som gjør ladingen tryggere uten at den som lader behøver å tenke på sikkerheten. Alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner er innebygd i systemet.

På spørsmål om det har vært mange branner på stikkontakter, svarer han at det har vært mange tilfeller av varmegang i både kontakter og i andre deler av elektriske installasjoner når man har benyttet vanlige stikkontakter til lading. Heldigvis har man unngått store branner, så vidt han vet.

«

Det er mange som lader bilen på natten når hele familien ligger og sover, derfor må vi redusere risikoen for feil og mulig brann til et minimum. Lading med ladestasjoner vil øke sikkerheten betraktelig sammenlignet med tradisjonelle stikkontakter.

Det særnorske strømnettet byr på utfordringer

Ladekabler for å bruke på tradisjonelle stikkontakter kalles ofte nødladekabel i Norge, og det mer faglig korrekte er Mode 2-ladekabel. Disse kablene kjennetegnes ved at de har en kladd på seg, som regel nær den enden som skal inn i stikkontakten på veggen. Denne kladden inneholder noen viktige sikkerhetsfunksjoner. Blant annet skal den sjekke om kontakten kabelen er tilkoblet i har god jording. Har den ikke det, skal den gå i feilmodus og lyse rødt.

Deteksjonen av jording er en funksjon som ofte feiler på det særnorske 230 V IT-strømnettet, fordi kabelen ikke klarer å oppdage jording selv om det er jording til stede. Dette er ikke en svakhet med kabelen, det er rett og slett strømnettets egenskaper som gjør det vanskelig.

Hittil har ingen klart å lage en kabel som er 100 % driftssikker når alt er som det skal være og som samtidig går i feilmodus hvis det er feil på jordingen.

– Jeg tenker tiden er moden for å fjerne muligheten å lade regelmessig på tradisjonelle stikkontakter, sier Jan Tore Gjøby. – Det vil både gjøre lading tryggere og det vil fjerne utfordringen med ladekabler som ikke fungerer, avslutter han.

Les mer det særnorske 230 V IT-nettverket

Er det ulovlig å lade med stikkontakt?

Nei. Hvis du allerede har lagt opp en dedikert stikkontakt til lading, kan du fremdeles bruke denne gitt at den er installert i henhold til tidligere gjeldende NEK400. Det vil blant annet si at det må være jordfeilvern av type B i sikringsskapet. Dette kan du lese mer om i vår guide til sikker lading hjemme.

Kan jeg bli straffet hvis jeg lader med en vanlig stikkontakt?

Ikke direkte, nei. Men hvis du lader regelmessig ved en vanlig stikkontakt som ikke oppfyller kravene til sikkerhet, vil du risikere avkortning i forsikringen dersom noe skulle skje. Et annet scenario er at ved en elkontroll vil du bli pålagt å montere en ladeboks.

Merk at en dedikert ladeboks er det tryggeste alternativet, både fordi den eliminerer feilbruk og fordi den har ekstra sikkerhetsmekanismer.

Gjelder den nye normen også for lading av hybridbil?

Ja, det gjør den.

Fakta om NEK 400

NEK 400 er en installasjonsnorm, det vil si at den beskriver hvordan installasjoner av elektriske anlegg skal utføres. Bak NEK 400 står Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), de skriver følgende om normen på sine sider:

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon.

(https://www.nek.no/produkter/nek-400/)

Les mer: Slik lader du elbilen trygt hjemme

Publisert: 31. mai 2022

Sist oppdatert: 30. november 2023

Jan Tore Gjøby,

Les også


Fant du det du lette etter?