Finn NAF der du bor!

1100 frivillige medarbeidere i hele Norge står på for NAF lokalt. Finn din nærmeste lokalavdeling!

NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar medlemmets behov som trafikant.

Den frivillige organisasjonen med mer enn 1100 tillitsvalgte er grunnfjellet i NAF og består av entusiastiske medlemmer som bruker av sin fritid for å engasjere seg i ulike interesseområder under NAFs paraply.

Her kan du finne lokalavdelingen du hører til.

Demokratisk styre

NAF ønsker å opprettholde en sterk og medlemsstyrt organisasjon med aktivt eierskap. Det betyr en demokratisk styrt organisasjon der medlemmene velger sine representanter via årsmøtet i lokalavdelingen, som også utpeker sine delegater til NAFs øverste styrende organ; Landsmøtet.

NAF avdeling Indre Nordmøre i aksjon! Vær med å gjøre din lokalavdeling synlig i lokalmiljøet, og bli med som frivillig!

Lokalavdelingenes hovedoppgaver er å synliggjøre NAF i sitt område, være lokal samferdselspolitisk talsmann, forsterke NAFs sentrale medlemstilbud, delta i felles landsdekkende oppgaver og utvikle lokale medlemsaktiviteter.

Du kan være med og bestemme

Enhver person med gyldig NAF-medlemskap kan bli tillitsvalgt i organisasjonen.  Vi trenger engasjerte mennesker med bredde i kunnskap og erfaring. I NAF er det alltid rom for interesserte ildsjeler med entusiasme i alle aldre og av begge kjønn.