NAF tek ansvar og gjør Noreg til eit tryggare og betre land å være trafikant i. Målet vårt er å gje deg som NAF medlem auka tryggleik, fleire og betre opplevingar og meir innverknad på utviklinga i Noreg.

NAF-medlemmar kan påverke NAF sitt arbeid lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalde. Du kan og kome med innspel til lokallagsstyret.

Avdelinga leiger kontor i «Folkehjelpshuset» ved Tyinvegen.

Avdelinga har ikkje testestasjon, men med samarbeid med lokale verkstadar kan me tilby nokre tekniske tenester vår og haust.