NAF markerer 90 år i Asker og Bærum

NAF markerer i disse dager 90 år siden lokalavdelingen ble etablert på Løkke. En novemberdag i 1931 la 23 personer grunnlaget for en av tidenes største frivillige organisasjoner i de to bygdene.

Det var ingen åpenbar grunn til at frøet skulle vokse til en organisasjon med 20 000 medlemmer. C.M. Baardseth var den første formannen i NAF lokalt. Han kom fra kommunepolitikken og mange gav ham æren for at NAF på kort tid ble en viktig organisasjon i bygdene. Selv mente han at han kun gav et lite puff.

Dette og mye mer kan man lese om i avdelingens 90-års minnebok, som tar for seg høydepunkter og milepæler for organisasjonen. Man får innblikk i kampen for å få egen Bilsakkyndige til Bærum, Ormen Lange-bussen, knottproduksjon, gryende interesse for motorsport før krigen, veipatruljen, østblokkbiler og frislippet, Fornebubrua, bensinrasjonering, børstraktor, og ikke minst sprintrally.

Boken utgis ifm feiring av de 90 årene den 18. november på Holmen Fjordhotell

Heller ikke før krigen var bilpolitikken alltid like vennlig mot bilistene, og derfor fant man det nødvendig å stå sammen.  I tillegg til å snakke bil hadde stifterne også andre planer for medlemmene.  Fra første stund spilte de på et helt register av aktiviteter. De kombinerte bilisme og turisme og samlet medlemmene til fest og hygge, til lærerike møter og helgeturer. Etter hvert ble det også eget turistkontor og gunstige forsikringsvilkår.

NAF i Asker og Bærum skulle også vise seg å bli en stor aktør innen motorsport. Racing-talentene blomstret da Junioravdelingen ble etablert i 1970. Både som arrangør og talentutvikler gjorde avdelingen seg bemerket over hele landet.

I 2013 vedtok NAF å ikke bare være bilistenes organisasjon. Det ble etablert en ny formålsparagraf som gjorde NAF til en organisasjon for alle trafikanter. Det betyr at NAF er en organisasjon som bryr seg om og har omtanke for alle trafikanter, det være seg om man kjører sparkesykkel eller SUV.

Boken om NAF i Asker og Bærum

Boka «Tusen og en, tusen og to …» tar for seg NAF-avdelingens utvikling og det trafikale livet i bygdene gjennom hvert tiår fra 30-årene frem til i dag.

Boken er skrevet av Morten Brusletto, oppvokst på Haslum. Medforfatter og billedredaktør Sven Furuly er vokst opp på Blommenholm. Begge to har medie-bakgrunn fra bilbransjen og beskriver arbeidet med boken som en nesten utrolig tidsreise.

Morten Brusletto Sven Furuly

 

-Det kom fort frem hvilken sentral rolle NAF har spilt i våre to kommuner.  Det har vært forskjellige aktiviteter gjennom årene, men NAF har alltid vært tidsaktuelle med drivende dyktige ledere, sier Brusletto. Et kjennetegn ved NAF har vært sosiale sammenkomster. Julebord og helgeturer var i mange år limet i organisasjonen. Samtidig har NAF vært en vaktbikkje som har sagt fra når myndighetene har tatt seg til rette med trafikkløsninger som ikke var akseptable.

-Boken dekker også motorsporsatsingen som var en svært aktiv og god periode for klubben. Selv om klubben hadde toppkjørere innen motorsport, ble aldri det vanlige medlem glemt. Det har f.eks. blitt lagt ned store ressurser i å skape bilsport-former og klasser, der også vanlige folk som ikke kunne bruke ressurser på å montere veltebur og firepunkts sikkerhetsseler kunne delta, sier Furuly.

Forfatterne forteller at Asker og Bærum byr på utallige bil - og trafikanthistorier gjennom de 90 årene boken dekker. I flere tilfeller har det vært vanskelig å velge, men tilgangen til gamle fotografier har også vært med på å styre utvalget. Begge to er imponert over hvordan historien viser at NAF i løpet av 90 år har blitt en naturlig og integrert del av livet til trafikanter i kommunene.

 

Bildetekst fra landingsiden: Dagens styre i NAF Asker og Bærum samlet foran Løkke, 90 år etter etableringen.

Bak fra venstre: Tore Johannessen,

Lars Faale, Fredrik Larsen, Fredrik

Lundamo, Tom Linderud og Gina Faale.

Foran fra venstre: Geir Lundahl, Preben

Berg, Vidar Holum og Stein Hardeng.

Foto Knut Bjerke

 Du kan forhåndsbestille boken på bok@nafab.no Den er lovet inn til lager 1 desember og kan kjøpes på NAF Sentret i Sandvika.