Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i NAF Aust-Agder 2021

STYRET:

Eldar A. Aas Leder 2 år Gjenvalg

Beate Nybø Bjelland 2 år Gjenvalg

Ikke på valg:

Grunde Gjertsen

Tore Svensen

Frode Terkelsen

VARAMENN:

Kirsti Holden, E. Eystein Loftesnes. Begge gjenvalg 1 år.

TRAFIKKSIKKERHETSKOMITEEN

Grunde Gjertsen 2 år Gjenvalg

Jon Solberg 2 år Gjenvalg

David Andersen 2 år Gjenvalg

Kjell Thorbjørnsen 2 år Gjenvalg

Ivar Solheim 2 år Gjenvalg

Kirsten Langås 2 år Nyvalg

Jan S. Andersen 2 år Nyvalg

Ikke på valg; Tore Bjørn T. Hovde

Terje Johansen

Jannicke Sommer-Eklund

Øyvind Olafsen

Utsendinger til Landøte: Leder og nestleder eller utpekt av styret.

Valgkomitee : Ikke på valg : Kirsti Holden

E. Eystein Loftesnes gjenvalg 2 år

Valgkomiteen har bestått av: Beate Nybø Bjelland, Kirsti Holden og E. Eystein Loftesnes

 

 

STYRET NAF avd.Aust-Agder 2020-2021

Eldar A. Aas Leder; 984 24138

Linn Huseby Nestleder

Grunde Gjertsen Sekretær

Tore Svensen Kasserer

Frode Terkelsen Styremedlen

Tore Bjørn T. Hovde Ts komiteen

Beate Nybø Bjelland Vara

E. Eystein Loftesnes Vara

Trafikksikkerhetskomiteen;

Terje Johannessen 

Tore Bjørn T. Hovde  leder; 455 05664

Terje Johannessen

Jannicke Sommer-Eklund

 

Øyvind Olafsen 

David Karsten Andersen 

John Solberg 

Grunde Gjertsen,

Dag Tjomstøl

Kjell Thorbjørnsen

Ivar Solheim

Valgkomiteen 2020 -2021 E. Eystein Loftesnes ,Kirsti Holden, Beate Nybø

kontakt leder valgkomiteen;928 64 770