I

STYRET NAF avd.Aust-Agder 2020-2021

Eldar A. Aas Leder

Linn Huseby Nestleder

Grunde Gjertsen Sekretær

Tore Svensen Kasserer

Frode Terkelsen Styremedlen

Tore Bjørn T. Hovde Ts komiteen

Beate Nybø Bjelland Vara

E. Eystein Loftesnes Vara

Trafikksikkerhetskomiteen;

Terje Johannessen 

Tore Bjørn T. Hovde  leder

Terje Johannessen

Jannicke Sommer-Eklund

Andreas Fasting Ribe 

Øyvind Olafsen 

David Karsten Andersen 

John Solberg 

Grunde Gjertsen,

Dag Tjomstøl

Kjell Thorbjørnsen

Ivar Solheim

Valgkomiteen 2020 -2021 E. Eystein Loftesnes ,Kirsti Holden, Beate Nybø