STYRET valgt årsmøte 2021

Eldar A. Aas Leder 2 år Gjenvalg

Beate Nybø Bjelland 2 år Gjenvalg

Ikke på valg:

Grunde Gjertsen

Tore Svensen

Frode Terkelsen

VARAMENN:

Kirsti Holden, E. Eystein Loftesnes. Begge gjenvalg 1 år.

TRAFIKKSIKKERHETSKOMITEEN

Grunde Gjertsen 2 år Gjenvalg

Jon Solberg 2 år Gjenvalg

David Andersen 2 år Gjenvalg

Kjell Thorbjørnsen 2 år Gjenvalg

Ivar Solheim 2 år Gjenvalg

Kirsten Langås 2 år Nyvalg

Jan S. Andersen 2 år Nyvalg

Ikke på valg; Tore Bjørn T. Hovde leder

 

Terje Johansen

Jannicke Sommer-Eklund

Øyvind Olafsen

Utsendinger til Landøte: Leder og nestleder eller utpekt av styret.

Valgkomitee : Ikke på valg : Kirsti Holden

E. Eystein Loftesnes gjenvalg 2 år

Valgkomiteen 2022 -2022 E. Eystein Loftesnes ,Kirsti Holden, Beate Nybø 

kontakt leder valgkomiteen;928 64 770