Innstilling til valgkomiteen i NAF Aust-Agder til årsmøtet 11. mars 2020

STYRET NAF avd.Aust-Agder

Ikke på valg : Eldar A. Aas Leder

På valg: Grunde Gjertsen 2 år.

Gjenvalg Tore Svensen 2 år

Frode Terkelsen 2 år.

Linn Huseby 1 år.

Ny Beate Nybø Bjelland 1 år

Varamenn: Tore Bjørn T. Hovde , E. Eystein Loftesnes . Begge gjenvalg 1 år.

Trafikksikkerhetskomiteen;

Terje Johannessen 2 år

Gjenvalg Tore Bjørn T. Hovde  2år

Jannicke Sommer-Eklund 2 år

Andreas Fasting Ribe 2 år

Øyvind Olafsen ny 2år

David Karsten Andersen ny 1 år

John Solberg ny 1 år

Ikke på valg: 
Grunde Gjertsen, Dag Tjomstøl, Kjell Thorbjørnsen, Ivar Solheim

Valgkomiteen: E. Eystein Loftesnes ikke på valg, Kirsti Holden 2år.