Avdelingen hadde ved årskiftet 9004 medlemmer, og dekker kommunene Arendal, Tvedestrand, Grimstad, Moland, Hisøy, Tromøy, Øystad, Froland, Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Lillesand. Lillesand er delt med Kristiansand og omegn.