Med hjertet i halsen på Norges dårligste vei

Ulykker. Stadig økende trafikk og mer tungtransport. Ras.


Alle som bor og ferdes langs E16 mellom Bergen og Voss kjenner dette på kroppen til daglig. Du legger ut på veien med hjertet i halsen, vel vitende om at strekningen er kåret til Norges verste og nå kalt dødsveien av samferdselsministeren.

Man kan også gi E16 den tvilsomme æren av å være en av Norges mest forsømte veistrekninger. Endelig, i 2015, kom lovnaden om ny vei. Siden har det skjedd lite. Planlegging av store samferdselsprosjekt er en langsom materie. Foreløpig er det kun strekningen Arna -Stanghelle som i det hele tatt er i planprosess.

Hva skjedde med fagre løfter om at vi skal bort fra bygging av vei stykkevis og delt?

En ting har skjedd: På de årene som har gått, har kostnadene økt. Nå står denne første delen av prosjektet i fare. Statens Vegvesen har nok en gang lagt frem en kuttliste for utbyggingen av en farlig veistrekning som burde hatt førsteprioritet. Det kan vi ikke akseptere!

Kuttene må ikke iverksettes. Vedtaket om K5 må gjennomføres som planlagt. Vi har ikke råd til noe annet ! Folk har allerede ventet for lenge. E16 er veien som knytter øst og vest i landet vårt sammen. Samtidig er det en lokalvei og viktig innfartståre til Bergen.

NAF ba folk melde inn om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søkte vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge. E16 Bergen- Voss var enkeltstrekningen med suverent flest innmeldte saker. Tilbakemeldingene var tydelige:

«Landets farligste veistrekning, som politikerne snakker om å gjøre noe med, men bare utsetter»

«Trafikken øker, men pengene til å ruste opp uteblir»

«Føler at det kan komme skred når som helst».

Dette er bare tre av mange varsler som ble meldt inn i løpet av noen få uker. Svært mange nevner ras. Ras og skred er faktorer som er vanskelige for den enkelte bilist å vurdere. Tett trafikk, farlige kurver, høy fart – alt dette kan vi ta høyde for og tilpasse kjøringen til. Dersom raset kommer er du prisgitt flaks. E16 er en av landets mest rasfarlige veier, samtidig som det er en av de mest trafikkerte. Folk vet at en dag kommer raset, de vet bare ikke når.

Tilbakemeldingene fra folk er tydelige på at utbygging av E16 er på overtid, og at de kjenner utryggheten hver gang de setter seg i bilen og kjører.

Folks behov må i økt grad settes i sentrum av samferdselsdebatten. På Vestlandet ligger investeringene i samferdsel per innbygger allerede betydelig lavere enn på Østlandet. Flere kutt og forsinkelser i utbygging av E16 vil bare understreke at vestlandsveiene nok en gang nedprioriteres.

Behovet langs E16 er entydig: Opprusting, utbedring, rassikring. K5 NÅ ! Vi har ingen tid å miste ! Vi ber politikerne holde sine løfter !

Liv Røssland

Daglig leder, NAF avd. Bergen og Omegn

21. april 2023

Sist oppdatert: 30. november 2023


Fant du det du lette etter?