Aktiviteter

NAF avd. Bergen og Omegn inviterer unge sjåfører mellom 16 og 25 år til gratis glattkjøringskurs torsdag 13.oktober.

NAF avd. Bergen og Omegn inviterer unge sjåfører mellom 16 og 25 år til gratis glattkjøringskurs lørdag 15.oktober.

Utgåtte aktiviteter

Trafikksikkerhetsdagen er et arrangement for hele familien der vi fokuserer på trafikksikkerhet og hvordan hver enkelt skal ferdes i trafikken.