For å være sikker på at årsmøtet har stort nok møterom og servering til alle, ønsker vi påmelding innen 13.mars 2023 til: bergenogomegn@lokal.naf.no

Annonse Årsmøte