For å ha stemmerett, må medlemskort fremvises og medlemskapet være gyldig.

Årsberetning er tilgjengelig en uke før årsmøtet avholdes.