«NAFFENs Trafikkboks» deles ut gratis til barnehager i Norge og er beregnet for storbarnsavdelingene (3-6 år).
Vi ønsker å skape et komplett opplæringsunivers der kunnskap, ferdigheter og holdninger formidles på en engasjerende måte gjennom historier, spill, tegning, sang og aktiviteter. Boksen inneholder pedagogisk forankret trafikkopplæring som spiller på lag med Rammeplanen for barnehager, slik at din avdeling får et relevant faglig supplement som kommer deg og barna til gode. 

Boksen inneholder:
-       Brukerveiledning som skal gjøre boksen selvforklarende
-       Læreplan
-       CD med historier fra NAFdal og trafikksikre sanger
-       Aktivitetskort
-       Trafikk-memory
-       Fargeleggingsoppgaver
-       Historier
-       Hånddukkene NAFFEN og Arne
-       Diplomer, ved årsavslutning utdeles diplom for vel gjennomført trafikksikkerhetsopplæring med NAFFEN  

NAFFEN og Arne er ment å gjøre historiene som ligger i heftet mer engasjerende, samt være konkreter til de innleste historiene. NAFFEN og Arne kan brukes i samlingsstund, eller være med på tur i lokalmiljøet for å påpeke ulike situasjoner som barna opplever i trafikken.

Alt barnehagen trenger er å gjøre er å bestille boksen på www.naf.no/naffen «NAFFENs trafikkboks» er helt gratis og barnehagene forplikter seg ikke til  annet enn at vi ønsker at den blir brukt så mye som mulig.

Bli med, bestill NAFFENs Trafikkboks i dag!