Lørdag 4.september 2021 holdt NAF avd. Bergen og Omegn, NAF avd. Hardanger, NAF avd. Voss og Omland, NAF avd. Nordhordland, NAF avd. Haugesund og Omegn og NAF avd. Stavanger og Omegn aksjon for Rv13