Tunnelene på vestlandet har i mange år vært preget av forfall og manglende vedlikehold, og det er på høy tid at disse nå prioriteres. Innen 2019 skal tunnelene tilfredsstille EU sine trygghetsforskrifter og den norske tunnelforskriften, og det skal innen 2024 brukes 5,7 milliarder kroner på tunnelfornying på Vestlandet. En slik oppgradering  vil gi tryggere tunneler og tryggere veier - og selv om tunneloppgraderingen vil gi flere stengte tunneler i årene som kommer, så er vi glade for at tunnelene nå prioriteres.