HANDELSSTANDEN  FORTVILER på grunn av for lite sentral parkering.

De har mistet en stor del av kundene som før kom inn fra Bodø’s omland.

Kundene sier selv at inn i sentrum, nei takk. Håpløs fremkommelighet og ingen parkering nært butikkene. Det er nemlig en nødvendighet for en god del mennesker å kunne ta bilen med på handlerunde, eller bare ganske enkelt på en bytur med kafe og kanskje noe annet.

 

Bodøsyklistene fryder seg tydeligvis over det samme, men dessverre er det ikke alle som egner seg , eller har helse til, til å sykle inn til sentrum året langt.

 

Det er et faktum at byen har mistet en god del parkeringsplasser over noen år. Rundt kulturkvartalet finnes ikke en eneste parkeringsplass, med unntak av noen få HC-plasser. Dit skal man tydeligvis gå, uansett vær og føre. Nyhotellet, ”Havet” slapp unna med noen få plasser og frikjøp for  resten.

Når og hvor kommer forresten de plassene mon tro ?

Storgata mistet en rekke plasser nedenfor glasshuset, og ovenfor glasshuset må man langt opp for å finne noe. I tillegg er de eksisterende plassene i garasjen under torget så trange at alle med litt størrelse på bilen har en ganske stor sannsynlighet for lakkskader på bilen.

 

Nei, Bodø Kommune, hvor vil dagens politikere med sentrum? Skal det være stilig men øde, eller skal det være folk fra både by og omland, og parkering!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn