ELBILER - PROBLEMFRITT ?

Så langt derifra. I produksjonsfasen er der opptil 68% større forurensning ved å lage en el.bil enn konvensjonelle biler. Når man så ser på utslippene gjennom livsløpet til bilen er det selvfølgelig vesentlig lavere, igjen avhengig av bilens konstruksjon, og ikke minst batteripakken.

Merutslippet fra produksjonen utjevnes på fra 6.000 km til 24.000 km, igjen avhengig av biltypen.

Dette er kalkulert basert på "ren elkraft".

 

Det er også regnet en god del på  hva et større antall el.biler vil bety for el.nettet i Norge.

NVE sier de kan levere strøm til ca 1,5 mill el.biler. Ja, men dette betinger en ekstra investering i oppgradering av el.nettet på vesentlige beløp. Dersom disse bilene imidlertid kun lades om natten vil oppgaderingen kunne holdes mye lavere.

 

I Danmark stipulerer de at for hver 1.500 nye el.biler på veien, må el.nettet oppgraderes for ca 50 mill Dkr. Heldigvis har vi et el.nett som er noe annerledes i Norge, slik at den kostnaden vil bli  lavere her. Dersom vi imidlertid på sikt , kommer primært over på el.biler, er regnestykket et helt annet. Ved 1,85 mill el.biler i Norge vil el.nettet måtte oppgraderes for grovt anslått

16 milliarder kr.

 

Et alternativ er selvfølgelig hydrogendrevne biler. Imidlertid medfører det da en utbygging av fyllestasjoner etc til en kostnad på ca 14,1 milliard kr. Dette ref en Sintef rapport.

 

Samtidig vet vi at alle biler forurenser. De har dekk som river opp asfalten, hvilket ikke bare er negativt da de også river opp isete veibane og gir feste for andre. De hvirvler opp like mye støv som andre, og trenger like mange parkeringsplasser.

 

Vi vet også at alle seriøse bilprodusenter forsker enormt på utvikling av renere motorer med lavere utslipp, bedre rensing av avgasser, og karosserier med mindre luftmotstand. I tillegg forskes på dekk med mindre rullemotstand.

 

Summa sumarum jobbes det iherdig på alle fronter for å bedre utslippene fra bilparken, og godt er det, for i vårt langstrakte land er vi avhengige av egen transport i store områder. Vi har ikke alle tilgang til hyppig kollektivtrafikk.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn