Vi leste med vanntro omtalen i AN  nylig, om bypakke 2 i Bodø.
Prosjektet er sikkert bra, men å snakke om bompengefinansiering for 
utbygging av gang og sykkelveier, samt kollektivtrafikk, skurrer voldsomt.
Dette er fullstendig feil. Kollektivtrafikken er fylket og kommunens ansvar, ikke bilistene.
Gang og sykkelveiene er kommunens ansvar innenfor bygrensene.
Det er greit at planleggingen er startet, og selvfølgelig må økonomien i prosjektet vurderes samtidig,
men med en annen bakgrunn. Staten gir jo også noen tilskudd.
 
Men, kanskje oppfatter vi feil? Det kan jo settes bommer på gang og sykkelveier også for finansiering ?
 
Vi har mer enn nok bomstasjoner i Bodø. Det er begrenset hva som tåles økonomisk for mange familier.
Kollektivtrafikken i Bodø er ikke hverken god nok, eller billig nok, til å erstatte privatbilen på lenge enda, om noensinde.
Her må hyppigheten økes vesentlig, og prisene senkes mye  ,dersom det skal gi resultater.
 
Knut F.Jenssen
NAF Bodø og Omegn