EL.DRIFT FREMOVER

 

Det skjer mye , og raskt. F.eks kan ingen bilprodusent med håp om å overleve, la være å satse optimalt på el.drift! Det gjør de også.

Volvo sier allerede at fra i 2019 skal de ikke lenger produsere biler kun med forbrenningsmotor. Der kommer el.biler og hybrider i stedet.

Det er utrolig mange nye modeller av elbiler på vei fra produsentene fremover. Det kommer mye nytt allerede i 2018.

 

Batteriprodusentene antyder at de har nye og bedre produkt på vei. Batteriene blir lettere, mere kompakte og med større effekt, altså lengre rekkevidde. I tillegg blir de billigere.

 

Bloomberg Energy Finance, sier at i Kina jobbes det nå med å fastsette en dato for utfasing av alle deres fossilbiler. De antyder i dag 2030 som sannsynlig.

De har også informasjon om at i India skal de ha 40% elbiler innen 2030.

 

Begge disse forurenser utrolig mye i dag, så dette vil ha ganske stor betydning for CO2 utslippene i verden .

 

I tillegg begynner noen å se på båttrafikken . MV Yara Birkeland jobber nå intensivt med å få bygget og satt i drift verdens første autonome fraktskip, med el.drift, fra 2020. Dette kan da erstatte 40.000 vogntogturer pr år.

 

Ting skjer omsider.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn