Fra da av er det nye regler som gjelder både for utførelsen av kontrollen, på kursing av de som foretar den og på prisen for den.Dette er en endring av de felles reglene for EU og EØS-land.

Kontrollene skal utføres på en mere enhetlig måte, med like rutiner hos alle kontrollorgan inklusive NAF, slik at absolutt alle sikkerhetsmessige og miljømessige krav som stilles oppfylles.

 

Dette medfører da økte krav til kompetanse hos de som utfører kontrollene, og i tillegg lengre tid på hver kontroll, da der er flere kontrollpunkter og flere detaljer som skal utfylles på kontrollseddelen. Alle EU-testere hos NAF er nå ferdig kurset etter de nye reglene.

 

Som om dette ikke er nok er der nye regler for når bilene skal inn til kontroll.

For det første forsvinner regelen om at siste nr i registreringsnummeret på bilen bestemmer.

For nye biler skal de fortsatt inn til første kontroll 4 år etter registreringsdatoen, og deretter hvert 2 år .

For eldre kjøretøy er nå regelen at de skal inn til kontroll 2 år etter den datoen de sist er kontrollert.

 

Tidsfristen for etterkontroll endres også, slik at du har nå maksimalt 2 mnd på deg før etterkontroll av utbedrede mangler etter kontrollen, må være etterkontrolert. Overholdes ikke dette kan kjøretøyet bli avskiltet.

 

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn