NÅ  ER  DET  NOK !

Bodøs politikere ser ut til å ha mistet bakkekontakten vel mye.

De vil nå doble parkeringsavgiften i sone 2.

Selvfølgelig er det forståelig at de ønsker mer penger i kassen, slik de selv har overforbrukt i mange år. De ønsker også å få ned personbilbruken i bykjærnen og opp med kollektivtrafikken.

Til en viss grad forståelig, men alle må her ikke skjæres over en kam.

Det er slett ikke alle steder kollektivtilbudet er godt nok dekkende. I tillegg tar man ikke buss når man skal transportere to unger på barnehage, SFO etc, og i tillegg to personer til jobb.

 

Der er også mange som bor i sone 2 som er avhengige av å parkere på veien da de ikke har mulighet på egen tomt. Hva med dem ? Vurderes det slik at om man bor i byen trenger man ikke bil ?

Dette er fullstendig feil. Vi har tatt dette opp tidligere, men ikke blitt hørt.

 

I en rekke byer er et system med fri parkering ved egen eiendom, beboerparkering.

Parkeringsetaten utsteder et bevis som legges i bilvinduet. Dette gir fri parkering ved egen eiendom/leilighet. Dette er observert i en rekke byer, fra Oslo til Hammerfest.

Er virkelig Bodø så annerledes at dette ikke går an å få til?

 

De som bor i Bodø får da tydeligvis nok økning av sine kommunale utgifter, og for mange svir dette  nå litt vel mye. Det er for mange vanskelig nok å få endene til å møtes.

 

Vi ber om at det vurderes nøye om den foreslåtte avgiftsøkningen på parkering i sone 2 skal innføres, og uansett også om ikke beboerparkering skal tas inn i systemet !

 

Vi ber også om å få dette skikkelig belyst offentlig, ikke bare som en konklusjon om at ”slik ble det”, men vurdert og begrunnet.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn