Dette er en reportasje som har engasjert mange av byens beboere, naturligvis. Det er rett og slett skremmende å høre at flere forteller om farlige hull i veibanen, og at de tross flere henvendelser til kommunen ikke har fått noen som helst respons.

Manglende budsjett er ingen unnskyldning for ikke å fremme sikkerheten!

 Vi vet selvfølgelig at alt har en årsak, også slitasje og skader på vei.

Mange av stedene vi så på var meget gamle, og hadde alt for dårlig grunnarbeide, slik at dekket ikke kunne vare i all evighet. Andre steder hadde vært utført arbeide i veien, og utbedring av toppdekket var ikke fullført. Ingen av veiene i ytterkant av byen bærer noe preg av slitasje grunnet piggdekk. Dette er, som påpekt, et typisk fenomen på hovedveiene med stor trafikk.

 Vi er selvfølgelig enige i at langt flere kan kjøre akkurat like sikkert med piggfrie dekk. De har etter hvert fått egenskaper som er utrolig gode og nesten lik piggdekkene. Men, behovet vil alltid være for en at en del kjører med piggdekk for å få veien om vinteren passe ru frem til alle kryss o.l. Den slitasjen trenger vi, for at også de med piggfrie dekk skal kunne bremse godt nok.

I tillegg er det en del av oss som kjører på så varierende føre at piggdekkene gir en litt større sikkerhet. Det er også noen som trenger den ekstra følelsen av sikkerhet, rett eller innbilt, for i det hele tatt å tørre å kjøre på vinteren. Det skal vi ikke ta fra dem!

 Piggdekkavgift går vi ikke inn for. Vi har mer enn nok avgifter på bil fra før av.

Svevestøvet kommer tross alt ikke bare fra piggdekkene. Det kommer også fra strøing av veiene både med sand og salt. Alle kjøretøy på veien hvirvler så opp støvet til sjenanse for alle.

Hyppig børsting og støvsuging av de største veiene ville hjelpe mye på dette problemet. Det vil også valg av annen asfalt som er noe grovere gjøre. Ref hva som gjøres i Trondheim, med suksess.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn