Kommer som en stor pakke. Der er et uttall av forhold som bestemmer om du ferdes sikkert på veien eller ikke.

Først og fremst du selv. Sitter du i en bil der alt er slik det skal være. Fungerer alt av utstyr, er du opplagt til å kjøre, er bilen relativt ny, eller er den 10 – 15 år gammel?

I en eldre bil har du større sannsynlighet for å få større skader ved en kollisjon.

Følger du trafikkreglene, eller er du en av oss mange som «tøyer» begrepet fartsgrense?

 

Så spørs det på hvilken vei kjører du på? Vi har dessverre et uttall veier som ikke holder god nok standard på veibane, med merking av veien, autoværnet er mangelfullt, eller delvis borte, sideterrenget er ikke ryddet godt mok, i tilgeller du kommer utenfor veien, etc. Den lista er for lang til å gå i detalj på. Vi vet at vi har et STORT etterslep i vedlikehold av de veiene vi ferdes på, både i byen, på fylkesveiene (ikke minst) , og på riksveiene.

Når det så i tillegg er vinter, kommer glatte veier i tillegg, varierende brøyting og strøing eller salting , varierende sikt og andre kjøretøy på tvers rett rundt en sving.

 

Statistikken for 2019 viser dessverre en økning i antallet skader og dødsfall på vei, og der vår landsdel topper antallet. Dette sett sammen med at midlene som settes av til veivedlikehold minker i stedet for å økes, gir en høyst ubehagelig følelse. Bryr våre myndigheter seg virkelig ikke om et flere skades og dør?

 

Sørg i alle fall for at du, som ansvarlig trafikant, gjør ditt for at både du og alle andre ikke kommer inn i statistikken!

 

Ha et godt og ulykkesfritt år! Husk refleks!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn