Vi er en avdeling av Norges Automobil-Forbund, og har nesten 6.500 medlemmer i Bodø og omegn.

Svært ofte får vi henvendelser om det virkelig må saltes så mye på byens veinett, og om vi tror byens politikere har noe de skal ha sagt om dette?

Vi tok dette sist offentlig opp tidlig i 2012 overfor dere, og det ble så vidresendt fra dere til Statens Vegvesen medio 2013. Svar fra SVV ble gitt sent 2014, og medførte ikke noe i bruken av salt. Tvert i mot dokumenterte de at ulykkesprosenten hadde gått ned pga barveisstrategien, altså forelå et behov. Dette ble dokumentert ved en del nye statistikker.

 

Vi er på ny bedt om å prøve å få Bodø Kommune til å ta en ny dialog med SVV om behovet for barveisstrategi og salting av veinettet som vedlikeholdes av SVV.

Dette er herved gjort.

 

En annen sak som vi har prøvd tidligere å få gehør for, er å få til en kommunal brøyting av sideveiene til de saltede veiene, i passe tid etter at saltingen er foretatt.

Dette er et absolutt behov da saltet dras utover ,slik at disse sideveiene er rene skøytebaner med glatt snesørpe, flere hundre meter utover.

Dette har vi tatt opp med Bodø Bydrift for noen år siden, og fikk til svar at dette gikk ikke å koordinere.

Kanskje kan dette vurderes på ny?

 

Vi står gjerne til tjeneste med ytterligere informasjoner eller annet.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut F.Jenssen

 

 

NAF Bodø og Omegn