Avdelingen ble stiftet 28. mai 1925 og ble organisert som den tredje i rekken av i alt 73 lokalavdelinger. Avdelingen har ca. 17.500 medlemmer.

NAF tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i. Målet vårt er å gi deg som NAF-medlem økt trygghet. flere og bedre opplevelser og mer innflytelse.

NAF-medlemmer kan påvirke NAFs arbeide lokalt ved å engasjere seg som tillitsvalgt. Vi har i dag en rekke engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som bidrar aktiv i ditt lokalmiljø.

NAF Årsmøte torsdag 22. mars kl. 19.00
Sted: Håndverkeren Selskapslokaler, Drammen
Forslag som ønskes behandlet sendes styret på e-post: turid@nafdrammen.no
innen 8. mars. Enkel bevertning.