Alle henvendelser som gjelder testing av bil, EU-kontroll, veihjelp og andre tjenester skal rettes til NAFs kundesenter. Er du usikker på hvem du skal kontakte, ring kundesenteret på 08505.

Kontakt lokalavdeling Fjordane og Ytre Sogn:
Besøksadresse NAF-senteret:
Fjærevegen 2
6800 Førde

Styreleiar lokalavdelinga:  Bente Liabø Thorsen
Tlf: 913 11 107
 
For henvendingar til NAF-senteret i Førde: 
NAF-senteret har ikkje eige telefonnummer, og bestilling av test, kontroll eller verkstadtenester gjer du på naf.no . Der søkjer du opp NAF-senter Førde og vel type teneste du ynskjer og kva tid som høver. Dersom det er heilt spesielle ting du ynskjer å snakke med nokon på senteret om, kan senterleiar nås på mobil 480 63 280.