Lokalavdeling i Follo har  arrangementer gjennom året for medlemmene, barn og ungdom. Spesielt innenfor trafikksikkerhet.

Folloavdelingen har kontor  på NAFs testsenter Mastemyr, og er bemannet mandag og torsdag i tidsrommet 9 til 15. Telefonen til avdelingen er kun bemannet de samme dager og tidspunkt.

NAF /Follo har et styre som  består av 9 personer. Det er leder, nestleder,5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er det en ressursgruppe som hjelper til med å avvikle de største arrangementene. Denne ressursgruppen ønsker seg flere medlemmer.,

Ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg å være med og jobbe for økt trafikksikkerhet.