Lokalavdelingen i Follo har arrangementer for medlemmer, barn og ungdom. Vi har spesielt fokus på trafikksikkerhet.

Folloavdelingen har kontor på NAFs testsenter Mastemyr og er bemannet mandag og onsdag i tidsrommet kl 9 - 14. 

Telefon     938 04 940     man og ons kl 09 - 14
E-post      follo@naf.no

NAF avd. Follo på Facebook

NAF avd. Follo har et styre som  består av 10 personer. Det er leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er det en ressursgruppe som hjelper til med å avvikle de største arrangementene. Denne ressursgruppen ønsker seg flere medlemmer.

Henvendelser om tester etc må rettes til NAF kundesenter,
telefon 23 21 31 00

Ta kontakt med lokalavdelingen hvis du kunne tenke deg å jobbe med oss for økt trafikksikkerhet.