Lokalavdeling i Follo har  arrangementer gjennom året for medlemmene, barn og ungdom. Spesielt innenfor trafikksikkerhet.

Folloavdelingen har kontor  på NAFs testsenter Mastemyr, og er bemannet mandag og torsdag i tidsrommet 9 til 15. Telefonen til avdelingen er kun bemannet de samme dager og tidspunkt. Telefon: 938 04 940, e-post er follo@naf.no

NAF /Follo har et styre som  består av 10 personer. Det er leder, nestleder,5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg er det en ressursgruppe som hjelper til med å avvikle de største arrangementene. Denne ressursgruppen ønsker seg flere medlemmer.

Henvendelser om tester etc må rettes til kundesenteret til NAF, telefon 23 21 31 00

Ta kontakt med oss dersom du kunne tenke deg å være med og jobbe for økt trafikksikkerhet.