Sikker på sykkel - AVLYST i 2020 pga koronakrisen. 
Undervisningsopplegg for skolene, les mer
NAF samarbeider med skolene i Follo om økt trafikksikkerhet og tilbyr tilrettelagt undervisningsopplegg gjennom portalen www.sykkeldyktig.no.Vårens Senior trafikkurs - oppfriskningskurs
må dessverre avlyses.


FOLLOSJEKKEN på NAF Senter Mastemyr

Sikker på sykkel - i samarbeid med skolene. Avsluttes med Follomesterskapet. 

Lokale trafikksikringstiltak i samarbeid med skoler og nærmiljøer. 

Mørkedemonstrasjoner / refleks - hos skoler og barnehager