Påmelding til aktiviteter pr. e-post:  follo@naf.no eller telefon 938 04 940 mandager og torsdager kl 09 - 14. Der hvor det er betaling, kan det betales til konto 1612 07 13632 betalingen merkes med navn eller kontant ved fremmøte.

Program for våren 2017

2. mars. Årsmøte i Ås Rådhus kl 1830. Påmeldingsfrist er 23. februar

Senior Trafikkurs, går over 2 kvelder  kl 18 - 21. Hensikten med kurset er "Beholde en trygg mobilitet så lenge som mulig". Kursavgift: kr. 100,- for medlemmer, kr. 300,- for ikke medlemmer. I kursavgiften inngår en bok og tilbud  om kurset "Trygg på Glatta". Etter ønske kan man få tilbud om kjøring med trafikklærer som betales av den enkelte direkte til Trafikkskolen. Vårens kurs arrangeres på følgende datoer og sted:

Kurs 1: 9. og 16 mars på Langhuset/Langhus. Bindende påmelding innen 2. mars. Frist for betaling via bank er 6. mars.

Kurs 2: 29. mars og 5. april på Vestby Rådhus. Bindende påmelding innen 23. mars. Frist for betaling via bank er 27. mars.

Vårsjekk for medlemmer: 22. april på NAF senteret Mastemyr kl 10-14. Ingen påmelding. Møt opp, siste fremmøte for sjekk er kl 1330.

1. juni, Sikker på sykkel/Follomesterskap for elever på 5., 6. og 7. klassetrinn ved en skole i Follo.

 Alle aktiviteter blir også annonsert i lokalavisene.