Påmelding til aktiviteter pr. e-post:  follo@naf.no eller telefon 938 04 940 mandager og torsdager kl 09 - 14.

Program for høsten 2016

10. sept.    Åpen dag på Øvingsbanen, Nesodden. Program kommer senere

22.  og 28. sept.   Senior Trafikkurs, går over 2 kvelder, Vestby Rådhus   kl 18 - 21. Hensikten med kurset er "Beholde en trygg mobilitet så lenge som mulig". Kursavgift: kr. 100,- for medlemmer, kr. 300,- for ikke medlemmer. I kursavgiften inngår en bok og tilbud  om kurset "Trygg på Glatta". Bindene påmelding med betaling innen 15. sept, Konto 1612 07 13632., når plass er bekreftet.Betalingen merkes med navn.

Etter ønske kan man få tilbud om kjøring med trafikklærer som betales av den enkelte direkte til Trafikkskolen.

24. sept. Høstsjekk for medlemmer på NAF senteret Mastemyr kl 10-14. Ingen påmelding. Møt opp, siste fremmøte for sjekk er kl 1330.

6. og 12. okt.  Senior Trafikkurs, Toppenhaug Seniorsenter/Oppegård, , kl 18 -21. Samme betingelser som på Vestby. Bindene påmelding med betaling innen 29. sept. Konto 1612 07 13632. Betalingen merkes med navn etter plass er bekreftet.

20. oktober.   Årets Refleksdag. 

2., 9., 16. og 23. november arrangeres "Trygg på Glatta", på Øvingabanen kl 1745 - 21 med egen bil. Først litt teori, deretter kjøring med egen bil med veiledning av instruktører.

Påmeldingsfrister: 2.nov, frist er 30. okt. 9. nov, frist er 7. nov. 16. nov, frist er 14. nov. 23. nov, frist er 21. nov

 

 Alle aktiviteter blir også annonsert i lokalavisene.