Sikker på sykkel 2021 og Follomesterskapet
Invitasjon er sendt til alle barneskolene i Follo og vi håper på god respons :) Les mer HER 


Høsten 2020 gjennomførte vi refleks- og mørkedemonstrasjoner ved flere skoler i Follo. Dette er viktig trafikksikringsarbeid og flere skoler/FAU'er oppfordres til å ta kontakt med NAF avd. Follo for samarbeid!

Senior trafikkurs - oppfriskningskurs ble dessverre avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien. Vi håper å kunne tilby nye kurs våren 2021, følg med på våre hjemmesidene eller på Facebook


FOLLOSJEKKEN på NAF Senter Mastemyr

Sikker på sykkel - i samarbeid med skolene. Avsluttes med Follomesterskapet. 

Lokale trafikksikringstiltak i samarbeid med skoler og nærmiljøer. 

Mørkedemonstrasjoner / refleks - hos skoler og barnehager