Avdelingen takker for deltakelsen ved årets aktiviteter. Årets aktiviteter er evaulert og det vil bli noen endringer i tilbudet for 2018. Program for 2018 kommer på nyåret. Først er det årsmøte 1.mars kl 1830 i Ås Rådhus.