Er du en av våre lokale NAF-medlemmer, samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med barn i trafikken, trafikksikkerhet, god trafikkultur, lokalt miljø eller mobilitet, ønsker vi å høre fra deg.

NAF avd. Hadeland driver en utadrettet aktivitet i alle tre kommunene på Hadeland og bidrar i NAF som en betydelig samfunnsaktør. Styret jobber for at du som medlem skal få glede av ditt medlemskap og tilhørighet til NAFs lokalavdeling.