Lørdag 12. oktober ble det arrangert åpen dag landet rundt på NAF sine øvingsbaner. Dagen er spesielt beregnet på at alle som vil, kan få prøve seg på glattkjøringsbane med egen bil.

I Hallingdal har vi ingen egen øvingsbane. "Vår" bane ligger ved Aurdal i Valdres, og det er et stykke for våre medlemmer og andre å kjøre dit.

Vi valgte derfor å bruke dagen til å besøke et par av tettstedene i dalen istedet, nemlig Hemsedal og Nesbyen, hvor vi blant annet delte ut reflekser.