Kurset startet med en liten teoribit hvor kursdeltakerne fikk tid til å tenke over hvilke forventinger og opplevelser de hadde til kvelden. Gjengangeren var stort sett at de var interessert i å finne ut mer av hvordan bilen oppfører seg på glatt føre, og hva de må gjøre for å beholde kontrollen over bilen, og seg selv.

Ute i sikkerhetshallen fikk deltakerne lære om hvor viktig det er å sikre last og gjenstander som befinner seg i en bil. Mange fikk seg en liten sjokkopplevelse når de fikk vite hvor mye både flasker og mennesker veier ved normale hastigheter. Alle kursdeltakerne fikk også prøve en bråstopp i omtrent 7 km/t for å kjenne på hvilke krefter som er i sving under en brå stans. 

Ute på glattkjøringsbanen skulle deltakerne gjennom to forskjellige øvelser. Den ene øvelsen var slalåmkjøring mellom kjegler på glatt føre. En krevende og utfordrende øvelse hvor man virkelig får kjenne hvordan hjelpemidlene på bilen fungerer. Den andre øvelsen kursdeltakerne skulle igjennom var sving på glatt føre. Vi anbefalte også kursdeltakerne å slå av hjelpemidlene på bilen for å kjenne litt på forskjellen mellom å kjøre med og uten.

Kvelden ble avsluttet med en oppsummering hvor kursdeltakerne gikk gjennom hva de hadde fått ut av kurset.