Trafikksikkerhet og NAF-medlemmenes ønsker skal prioriteres. Vi skal bruke våre midler fornuftig, og aktivitetene må hele tiden være under vurdering og til våre medlemmers beste. Gjennom årsmøtene i lokalavdelingene velges, på demokratisk vis, et styre i hver avdeling. Lokalavdelingene skal synliggjøre NAF på en fordelaktig og klar måte i nærmiljøet. Din lokalavdeling tar gjerne i mot ris & ros på det arbeidet som gjøres for å gjøre NAF synlig i din hverdag her på Helgeland.

På bildet ser du NAF-senteret i Ranenget, bygd opp og eid av lokalavdelingen. Her finner du biltesterne Yngvar Stensland og Morten Ruud. Som sørger for å gi deg som bilist den hjelp du ønsker. I tillegg leier Ranenget Motorsenter lokaler i bygget, som gjennomgikk en betydelig opppussing i 2009.

NAF Senter i Mosjøen ble etablert 4. november 1988. Nåværende lokaliteter i Lensegata 18 på Øya i Mosjøen ble tatt i bruk 9. november 1998. Senterleder er Øyvind Nilsskog.