Velkommen til nettsidene til NAF avd. Indre Nordmøre som dekker kommunene Sunndal, Tingvoll, Surnadal og Rindal.

Vi minner om:

Årsmøtet for 2015  som i år er lagt til Bolme Pensjonat i Rindal, 5. mars 2015 kl 1900.

 

Sakliste:

 1. Åpning
 2. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av to personer til å skrive under møteboka
 3. Årsberetning for 2014
 4. Årsregnskap for 2014
 5. Innkomne forslag
 6. Budsjett for 2015
 7. Valg
 8. Godtgjørelser