Kristiansund ble ikke egen avdeling igjen før i 1957. Siden har styret hatt tilhold i Kristiansund. NAF avd. Kristiansund og omegn er nå den største foreningen på Nordmøre med cirka 4.200 medlemmer ved siste årsskifte.