"NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens førstevalg for en trygg, effektiv og enkel hverdag. "

Uten våre trofaste medlemmer ville ikke NAF vært den betydelige samfunnsaktør som ikke bare er i stand til å yte praktiske fordeler for medlemmene, men som i stor grad påvirker samfunnets beslutnignstakere til å fortsette å utvikle en trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel for alle. Og "alle" vil si alle trafikanter enten de er NAF medlemmer eller ei. Alle er etter vår mening trafikanter.

Det ble arrangert et ideverksted om temaet "Byutvikling i fortid og framtid " og "Byutvikling Lillehammer 2044"på Lillehammer den 28. januar 2014, hvor vår NAF-avdeling var representert blant de mange deltakerne.

Etter at dette arbeidet er oppsummert, vil det bli arrangert to slike samlinger til, den første blir den 22.oktober 2014, deretter nok én i løpet av våren 2015. Der vil det bli arbeidet videre innenfor fire temaer:

Hvordan møte trafikkveksten med gange, sykkel og kollektivtrafikk,

Arrangementer, reiseliv og fritidsboliger, 

Handelsanalyse,

Mer attraktiv by.

I dette bildet skal det også være plass til 4-felts E6 og to-spors Intercity-tog.

Rådgiver Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune holdt foredraget "Byutvikling i fortid og framtid – litt av hvert om arealbruk, transport og hendelser" - med innblikk i samarbeidsprosjektet "Byutvikling Lillehammer 2044" i forkant av NAF avd. Lillehammer og Omegns årsmøte på Quality Hafjell Hotell i Øyer den 13. mars 2014.

....

Nyhus viste ved hjelp av en bildekavalkade Lillehammers utvikling fra 1827 til i dag. Hun kommenterte på en engasjerende og tankevekkende måte hvilke store endringer som har skjedd underveis, og hvordan utviklingen ofte har tatt svært så overraskende retninger.  Beskrivelsen er en viktig opptakt til den planlegging som er startet opp for å drøfte langsiktige areal- og transportløsninger i vårt område fram mot 2044. I dette arbeidet engasjeres innbyggerne ved at institusjoner, bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner er invitert til å delta.

Hanne Mari Nyhus uttalte at hun var kjent med at NAF også var stor som miljøforkjemper. Ikke verst for en organisasjon som fyller 90 år i år!