Denne gang var det NAF avd. Indre Nordmøre som var arrangør, og møtet/opphold ble holdt på Thon Vårsøg hotell. Det møtte vel 20 deltakere fra 5 avdelinger av regionens i alt 6 avdelinger. Regionstyre har i 2013 bestått av Kjersti Løge, Gøril Bakken og Dag Halkjelsvik.

I tillegg til representanter fra regionen, møtte Hans Petter Lindstad og Marianne Hagelund fra NAF hovedkontoret.

Regionsmøtet startet fredag ettermiddag med at regionens årsmøte ble avholdt. Deltakere ble ønsket velkommen av leder i Indre Nordmøre avdeling Gøril Bakke. Det var vanige styresaker, og det var ingen saker som var meldt fra avdelingene. Årsmeldinga ble gjennomgått/lest av Dag Halkjelsvik. I årsberetnigen framkom det at styre ønsker å legge opp til et økt samarbeid innen NAF`s avdelinger i regionen og opptre samlet utad i saker av felles interesse.

Årsmøtet behandlet regnskap, fastsetting av kontigent for 2015 og budsjett. I tillegg ble det avsatt tid til gjennomgang av endringsforslag i vedtektene, og det ble ryddet litt i begreper mv.

Til slutt ble det valgt nytt styre- Kjersti Løge fortsetter som styreleder og Dag Halkjelsvik fortsetter som nestleder. Nytt medlem i styret ble Willy Melbø, Romsdal avdeling.

Lørdag var det først en presentasjon fra Valgkomiteen v/Hans Petter Lindstad, Hovedstyret. Han presiserte at det var viktig at avdelingene må fremme forslag på egne kandidater. For at den sentrale velgkomiteen skal kunne gjøre et godt arbeid, må forslag på kandidater komme i forkant. E-post med forslag sendes dagarsj@online.no

Lindstad hadde også et innlegg om nytt fra Hovedstyret.Han minnet om at NAF`s formålsparagraf er endret og organisasjonen skal nå være et "talerør" for medlemmene som trafikanter, ikke bare for bilister. Han orienterte også litt om økonomien i organisasjonen - den er utfordrende og det krever aktive tiltak.

Fra hovedkontoret/administrasjonen møtte også Marianne Hagelund. Hun arbeider bl.a. med politikk- og forbrukersaker, og hun hadde et foredrag omkring hva organisasjonen må gjøre for å oppfylle medlemmenes ønsker. Hun peker på at NAF konkurrerer med mange andre organisasjoner, og må være proaktiv med nye tilbud til medlemmer. I denne sammenhengen ble begrepet lifestyle/livsstilperioden nevnt som går ut på å ha tilbud som tar medlemmenes fokus og trygghet inni en utvidet fase i både ute i trafikken og på "hjemmebane".

Hun snakket ellers om handlingsplaner, kjerneproduktet veihjelp i samarbeid med SOS International, NAF`s ruteplanlegger, NAFFEN Trafikkboks, NAF`s elbil-politikken osv.

Til slutt orienterte Gjert Myklebust om det arbeidet som skal i gang sentralt for ny strategi for tillitsmannsapparatet. Myklebust sitter i en sentralt oppnevnt Arbeidsgruppe, og han utfordret forsamlingen til å komme med innspill om framtidas organisering av NAF, evt. utvidelse av regioner, NAF-skolen, kjernevirksomheter i NAF osv. Her var det gruppearbeid og svar fra grupper i plenum.

Etter  møtet, hadde arrangøren NAF Indre Nordmøre satt opp buss og inviterte deltakere og ledsagere til tur til Rindal. Først var det besøk på garden til lederen i avdelinga, og vi ble servert både mat og forfriskninger. Så gikk turen videre til Rindal sentrum der vi besøkte Nordmøre museum. Her ble det servert lunch og det ble gitt god orientering om museet, skifabrikken Landsem osv. Turen gikk i fint høstvær, og alle deltakerne hadde en trivelig ettermiddag i Rindal. Et vel gjennomført arrangement, både regionmøtet og sosialt i regi av Indre Nordmøre avdeling.

Neste år skal regionmøtet arrangeres av NAF avd Ålsesund og Omegn.